« Psal 138:1 Księga Psalmów 138:2 Psal 138:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(137:2b) i pokłonię się ku kościołu świętemu twemu, i ch❬w❭alić będę imię twoje (137:3) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję, ❬bo❭ wieliczył jeś nade [mną] wszytko imię święte twoje.
2.PS.PUŁAWSKI(137:2b) pokłonię sie ku kościołu świętemu twemu i chwalić będę imię twoje (137:3) na miłosierdzie twoje i prawdę twoję, bo wieliczył jeś nade w❬szy❭stko imię święte twoje.
3.WUJEK.1923Będę się kłaniał ku kościołowi twemu świętemu, i będę wyznawał imieniowi twojemu, dla miłosierdzia twego i dla prawdy twojéj; boś uwielbił nade wszystko święte imię twoje.
4.GDAŃSKA.1881Będę się kłaniał ku kościołowi twemu świętemu, i będę wysławiał imię twoje dla miłosierdzia twego, i dla prawdy twojej; boś nade wszystko uwielbił imię twoje i wyroki twoje.
5.GDAŃSKA.2017Oddam ci pokłon ku twej świętej świątyni i będę wysławiał twoje imię za miłosierdzie twoje i prawdę; bo wywyższyłeś twoje imię i słowo ponad wszystko.
6.PS.BYCZ.1854Będę-uwielbiał Cię wszedłszy, do świątyni Swiętości-Twéj, i-będę-wysławiał Imię-Twé, dla dobroci-Twéj, i-dla prawdy-Twojéj; boś wielkiém-uczynił, obok wszystkiéj chwały-Twéj, przyrzeczenie-Twojé.
7.GÖTZE.1937Modlić się będę wobec świętej świątyni Twojej, i uwielbiać imię Twoje dla dobroci i wierności Twojej; boś nade wszystko wywyższył imię Swoje i obietnicę Swoją.
8.CYLKOWKorzę się przed przybytkiem Twoim świętym, wysławiam imię Twoje, za łaskę Twoję, za prawdę Twoję; boś wyniósł nad wszystko imię Twoje, słowo Twoje.
9.KRUSZYŃSKIBędę się kłaniał ku kościołowi Twemu świętemu, i Twoje imię wysławiać będę dla miłosierdzia Twego i dla prawdy Twojej, albowiem nad wszystko wywyższyłeś imię Twe i wyroki Twoje.
10.ASZKENAZY Schylę się kornie ku pałacowi świętości Twojej i wielbić będę imię Twe z powodu łaski Twej i z powodu prawdy Twej, iżeś wielkiem uczynił powiedzenie Twoje ponad wszystko imię Twe.
11.SZERUDAPokłon czynię przed świętym Twym przybytkiem i wysławiam imię Twoje za łaskę Twoją i za wierność Twoją, bo nade wszystko wywyższyłeś imię swoje i Słowo swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(137:2) na twarz upadnę w Twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za dobroć Twoją i wierność, bo uczyniłeś wielkimi ponad wszystko Twe imię i obietnicę.
13.TYSIĄCL.WYD5Oddam pokłon w stronę Twego świętego przybytku. I będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i obietnicę.
14.BRYTYJKAOddaję pokłon przybytkowi twemu świętemuI wysławiam imię twoje Za łaskę i za wierność twoją, Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.
15.POZNAŃSKAZłożę głęboki ukłon przed Twoim świętym Przybytkiem i będę wysławiał Twoje Imię za Twoją łaskawość, za wierność Twoją, bo wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię.
16.WARSZ.PRASKABędę się kłaniał Twojemu przybytkowi, Twemu Imieniu będę dziękował za łaskę i wierność. Bo przyjąć raczyłeś słowa ust moich, bo Imię Twoje i słowo wywyższyłeś nad wszystko.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Korzę się przed Twym świętym Przybytkiem, wysławiam Twoje Imię za Twą łaskę oraz za Twoją prawdę, bo wyniosłeś Twe Imię i Twoje Słowo nade wszystko.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITSkładam pokłon w stronę Twego świętego przybytku I wysławiam Twe imię - Za Twoją łaskę i wierność, Bo swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne.
19.TOR.PRZ.Oddaję pokłon ku świętemu Twojemu przybytkowi i będę wysławiał Twoje imię za miłosierdzie Twoje i prawdę; bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i Słowo.