« Psal 138:3 Księga Psalmów 138:4 Psal 138:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(137:5) Chwalić cię będą, Panie, wszytcy krolewie ziemie, bo słyszali wszytki słowa ust twojich,
2.PS.PUŁAWSKI(137:5) Chwalić cie będą wszystcy krolowie ziemie, bo słyszeli wszystka słowa ust twoich,
3.WUJEK.1923Niech ci wyznawają, Panie, wszyscy królowie ziemscy; bo słyszeli wszystkie słowa ust twoich.
4.GDAŃSKA.1881Wysławiać cię będą, Panie! wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą wyroki ust twoich.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy królowie będą cię wysławiali, PANIE, gdy usłyszą słowa twoich ust.
6.PS.BYCZ.1854Będą-chwalili Cię, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust-Twoich.
7.GÖTZE.1937Wszyscy królowie ziemi uwielbiać Cię będą, Panie, gdy usłyszą słowa ust Twoich:
8.CYLKOWHołdować Ci będą, Boże, wszyscy królowie ziemi, bo usłyszeli wyroki ust Twoich.
9.KRUSZYŃSKIWysłuchiwać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemscy, gdy usłyszą wyroki ust Twoich.
10.ASZKENAZY Będąć sławić Jehowo wszystkie ziemi króle, skoro zrozumieją powiedzenia Twych ust.
11.SZERUDAWysławiać cię będą Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą Słowa ust Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(137:4) Wszyscy królowie ziemi będą Cię, Panie, wielbili, gdy posłyszą słowa ust Twoich;
13.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa z ust Twoich;
14.BRYTYJKAWysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, Gdy usłyszą słowa ust twoich.
15.POZNAŃSKASławić będą Cię, Jahwe, wszyscy królowie ziemi, skoro usłyszą obietnice ust Twoich.
16.WARSZ.PRASKANiech Cię sławią, o Panie, królowie świata, gdy dojdą do nich słowa ust Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą Ci składać hołd, o WIEKUISTY, wszyscy królowie ziemi, bo usłyszeli wyroki z Twoich ust.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWysławiać Cię będą, PANIE, wszyscy królowie ziemi, Gdy tylko usłyszą Twoje obietnice.
19.TOR.PRZ.Wszyscy królowie ziemi będą Cię wysławiać, Jhwh, gdy usłyszą Słowa Twoich ust.