« Psal 138:5 Księga Psalmów 138:6 Psal 138:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(137:7) bo wysoki Pan a śmierna ogląda, a wysoka od daleka znaje.
2.PS.PUŁAWSKI(137:7) bo wysoki Gospodzin a śmierna ogląda, a wysoka od daleka znaje.
3.WUJEK.1923Albowiem wysoki Pan, a na niskie patrzy: a wysokie zdaleka poznawa.
4.GDAŃSKA.1881A choć wywyższony jest Pan, wszakże na uniżonego patrzy, a wysokomyślnego z daleka poznaje.
5.GDAŃSKA.2017A choć wywyższony jest PAN, jednak ma wzgląd na pokornego, a wyniosłego poznaje z daleka.
6.PS.BYCZ.1854Chociaż wysoko Pan, wszelako-poniżonego widzi; a,-wyniosłego, z-daleka poznaje.
7.GÖTZE.1937Albowiem Pan jest wywyższony i patrzy na uniżonego, i poznaje zdaleka pysznego.
8.CYLKOWBo wysoko Bóg, a na poniżonych baczy, i wzniosłego zdaleka dojrzy.
9.KRUSZYŃSKIChoć wielki jest Pan, jednak na uniżonego patrzy i wyniosłego zdaleka poznaje.
10.ASZKENAZY Boć wyniosły Jehowa a niski to ujrzy i wysoki zdaleka oznajmi.
11.SZERUDAChoć Pan jest wzniosły, jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje.
12.TYSIĄCL.WYD1(137:6) Prawdziwie, Pan jest wzniosły, a patrzy na pokornego, na pyszałka zaś spoziera z daleka.
13.TYSIĄCL.WYD5Tak, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka.
14.BRYTYJKAZaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, A dumnego z daleka poznaje.
15.POZNAŃSKANaprawdę Jahwe jest wzniosły, ale na pokornego spogląda, pysznego zaś poznaje tylko z daleka.
16.WARSZ.PRASKAZaprawdę, Pan jest wspaniały, ale ma wzgląd na maluczkich, a pychę wyniosłych poznaje z daleka.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż WIEKUISTY przebywa wysoko, a uważa na poniżonych i z daleka rozpoznaje wyniosłego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITTak! Choć PAN jest potężny, dostrzega uniżonego - Dumnego natomiast rozpoznaje z daleka.
19.TOR.PRZ.A choć wywyższony jest Jhwh, jednak zwraca uwagę na pokornego, a wyniosłego poznaje z daleka.