« Psal 138:7 Księga Psalmów 138:8 Psal 139:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(137:9) Pan opłaci za mię. Pan❬ie❭, miłosierdzie twoje na wieki, działa ręku twoju nie gardzi.
2.PS.PUŁAWSKI(137:9) Gospodzin zapłaci za mie. Gospodnie, miłosierdzie twoje na wieki, działa ręku twoju nie gardzi.
3.WUJEK.1923Pan odda za mię: Panie, miłosierdzie twoje na wieki: dzieła rąk twoich nie wzgardzaj.
4.GDAŃSKA.1881Pan wszystko za mię wykona. O Panie! miłosierdzie twoje trwa na wieki; sprawy rąk twoich nie opuścisz.
5.GDAŃSKA.2017PAN dokona wszystkiego za mnie. PANIE, twoje miłosierdzie trwa na wieki; nie opuszczaj dzieł twoich rąk.
6.PS.BYCZ.1854Pan dokończy, sprawy swéj, za-mnie; Panie, dobroć-Twoja, na-wieki; Ty, dziéł rąk-Twych, nie osłabisz.
7.GÖTZE.1937Pan tego za mnie dokona! Panie, dobroć Twoja trwa na wieki. Nie opuść dzieła rąk Swoich!
8.CYLKOWBóg dokona dla mnie, Boże, łaska Twoja na wieki, dzieł rąk Twoich nie zaniechaj.
9.KRUSZYŃSKIPan odpłaci za mnie! Panie, miłosierdzie Twoje wieczne! Dzieł rąk Twoich nie opuszczę!
10.ASZKENAZY Jehowa dokona dzieła za mnie. - Jehowo, łaska Twoja na wieczność - dzieł rąk Twoich nie popuszczaj!
11.SZERUDAPan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieł rąk swoich!
12.TYSIĄCL.WYD1(137:8) Co rozpocząłem, Pan za mnie skończy. Panie, Twa dobroć trwa na wieki; nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan za mnie [wszystkiego] dokona. Panie, na wieki trwa Twoja łaska, nie porzucaj dzieła rąk Twoich!
14.BRYTYJKAPan dokona tego dla mnie. Panie, łaska twoja trwa na wieki, Nie zaniechaj dzieła rąk twoich!
15.POZNAŃSKAJahwe to dla mnie wypełni. Twoja łaskawość, Jahwe, jest wieczna, nie porzucaj dzieł Twoich rąk.
16.WARSZ.PRASKAPan tego dokona. Wieczna jest, o Panie, dobroć Twoja. Racz nie wyrzekać się dzieła rąk Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.BÓG tego dla mnie dokona. WIEKUISTY, Twoja łaska na wieki, nie zaniechaj dzieł Twoich rąk.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN dokona odpłaty za to, jak mnie traktowano! PANIE, Twoja łaska trwa wiecznie, Nie porzucaj dzieł Twoich rąk!
19.TOR.PRZ.Jhwh dokona wszystkiego dla mnie. Jhwh, Twoje miłosierdzie trwa na wieki; nie porzuć dzieł Twoich rąk.