« Psal 138:8 Księga Psalmów 139:1 Psal 139:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(138:1a) Panie, skusił jeś mię i poznał jeś mię,
2.PS.PUŁAWSKI(138:1a) Gospodnie, skusił jeś mie i poznał jeś mie,
3.WUJEK.1923Na koniec, Psalm Dawidowi. Panie, doświadczyłeś mię, i doznałeś mię.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! doświadczyłeś i doznałeś mię.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. PANIE, przeniknąłeś mnie i znasz mnie.
6.PS.BYCZ.1854Naczelnikowi-muzyki, Dawida Psalm, dany do grania. Panie, przeniknąłeś-mię i-poznałeś.
7.GÖTZE.1937PRZEWODNIKOWI chóru. Dawida. Psalm. Panie, Tyś mię zbadał i znasz mnie!
8.CYLKOWPrzewodnikowi chóru. Dawida pieśń. Boże, Ty zbadałeś mnie i znasz.
9.KRUSZYŃSKIPrzełożonemu chóru. Psalm Dawida. Panie! Doświadczyłeś i poznałeś mnie!
10.ASZKENAZY Dyrygentowi. Śpiew Dawida. Jehowo, wybadałeś mnie i znasz.
11.SZERUDAPrzewodnikowi chóru, psalm Dawida. Panie, zbadałeś mnie i znasz.
12.TYSIĄCL.WYD1(138:1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Przenikasz i znasz mnie, Panie.
13.TYSIĄCL.WYD5Kierownikowi chóru. Dawidowy. Psalm. Panie, przenikasz i znasz mnie,
14.BRYTYJKAPrzewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz.
15.POZNAŃSKAKierownikowi chóru; Psalm Dawida. Przejrzałeś mnie, Jahwe, i znasz mnie,
16.WARSZ.PRASKADla kierującego chórem. Psalm Dawida. O Panie, Ty mnie przenikasz i znasz dobrze,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przewodnikowi chóru. Pieśń Dawida. WIEKUISTY, Ty mnie zbadałeś i znasz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDla prowadzącego chór. Dawidowy. Psalm. PANIE, zbadałeś mnie i znasz.
19.TOR.PRZ.Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Jhwh, zbadałeś mnie i znasz.