« Psal 140:9 Księga Psalmów 140:10 Psal 140:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:11) Padnie na nie węgle, w ogień porzucisz je, w nędzach nie zstoją.
2.PS.PUŁAWSKI(139:11) Padń na nie węgle, w ogień porzucisz je, w nędzach nie stoją.
3.WUJEK.1923(140:11) Będą na nie padać węgle, wrzucisz je w ogień: w nędzach nie wytrwają.
4.GDAŃSKA.1881(140:11) Niech na nich spadną węgle rozpalone; do ognia niech wrzuceni będą, i do dołów głębokich, skądby nie powstali.
5.GDAŃSKA.2017Niech na nich spadną rozżarzone węgle; niech będą wrzuceni do ognia i do głębokich dołów, by już nie powstali.
6.PS.BYCZ.1854(140:1) Niech-sypią-się na-nich żarzewia; Bóg, w-ogień wrzuci-ich, w-jamy, aby-nie powstali.
7.GÖTZE.1937(140:11) Niech na nich spadną żarzące się węgle, do ognia niech ich wrzuci, do głębin wód, ażeby więcej nie powstali!
8.CYLKOW(140:11) Niech spadną na nich zarzewia, w ogień niech strąci ich, w przepaście, by nie powstali.
9.KRUSZYŃSKI(140:11) Niechaj spadną na nich węgle rozpalone, niechaj w ogień wrzuceni będą - do dołów głębokich, aby nie powstali.
10.ASZKENAZY (140:11) Strząsną na nie węgle płonące, ogniem Bóg je powali - wirami wodnych odmętów, abyż się nie podnieśli.
11.SZERUDA(140:11) Niech spadną na nich węgle ogniste, niech ich wrzuci w przepaści, by nie powstali!
12.TYSIĄCL.WYD1(139:11) Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych; niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli.
13.TYSIĄCL.WYD5(140:11) Niech spadną na nich węgle ogniste; a On niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!
14.BRYTYJKA(140:11) Niech spadną na nich węgle ogniste, Niech ich strąci do przepaści, by nie powstali!
15.POZNAŃSKA(140:11) Niech spadną na nich węgle rozżarzone, niech będą strąceni w przepaść, aby już nie powstali.
16.WARSZ.PRASKA(140:11) Spraw, by spadły im na głowę rozżarzone węgle, a potem strąć ich w przepaść, by nigdy nie wstali!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:11) Niech spadną na nich rozżarzone węgle; strąć ich w ogień, w przepaście, by nie powstali.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:11) Niech spadnie na nich żar płonących węgli! Niech pozostaną strąceni, w przepaści!
19.TOR.PRZ.Niech strząsną na nich rozżarzone węgle; niech ich strącą do głębokich dołów, by już nie powstali.