« Psal 140:11 Księga Psalmów 140:12 Psal 140:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:13) Poznał jeśm, iż uczyni Gospodzin sąd niszczotnym a pomstę ubogim.
2.PS.PUŁAWSKI(139:13) Poznał jeśm, iż uczyni Gospodzin sąd stradnym i pomstę ubogim.
3.WUJEK.1923(140:13) Poznałem, że Pan uczyni sprawiedliwość ubogiemu, i pomstę nędznemu.
4.GDAŃSKA.1881(140:13) Wiem, że Pan uczyni sąd utrapionemu, i pomstę nędznych.
5.GDAŃSKA.2017Wiem, że PAN ujmie się za strapionym i pomści krzywdę nędzarzy.
6.PS.BYCZ.1854(140:13) Wiém, że wymierzy Pan, słuszność biédnemu, należytość ubogiemu.
7.GÖTZE.1937(140:13) Wiem, że Pan wyprowadzi sprawę nędznego, i wywiedzie prawo biednemu.
8.CYLKOW(140:13) Wiem, że wymierzy Bóg sprawiedliwość biednemu, słuszność ubogim.
9.KRUSZYŃSKI(140:13) Wiem, że Pan uczyni sąd nędznemu - pomstę ubogich.
10.ASZKENAZY (140:13) Wiem ja, że Jehowa sąd sprawi znękanego, wyrok sprawiedliwy łaknącym.
11.SZERUDA(140:13) Wiem, że Pan ujmie się za biednym, że ubogim wymierzy sprawiedliwość.
12.TYSIĄCL.WYD1(139:13) Wiem, że Pan przyznaje prawo biedakowi, sprawiedliwość oddając ubogim.
13.TYSIĄCL.WYD5(140:13) Wiem, że odda Pan sprawiedliwość ubogiemu i uzna prawo biedaka.
14.BRYTYJKA(140:13) Wiem, że Pan ujmie się za biednym, Że ubogim wymierzy sprawiedliwość.
15.POZNAŃSKA(140:13) Wiem, że Jahwe ujmie się za poniżonym, że odda sprawiedliwość ubogiemu.
16.WARSZ.PRASKA(140:13) Ja wiem, że Pan się opiekuje biednymi, ucśnionym oddaje sprawiedliwość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:13) Wiem, że BÓG sprawi oddzielenie żebrzącemu oraz sprawę sądową ubogim.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:13) Ja wiem, że PAN ujmie się za biednym, Że zapewni ubogim sprawiedliwy sąd.
19.TOR.PRZ.Wiem, że Jhwh dokona sądu dla udręczonego i ubogiemu odda sprawiedliwość.