« Psal 140:4 Księga Psalmów 140:5 Psal 140:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:5b) skryli są pyszni sidło mnie (139:6) i powrozy rozpostrzeli są mnie w sidło, podle drogi sromotę położyli są mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(139:5b) skryli pyszni sidło mnie (139:6) i powrozy rozciągnęli w sidło, podle drogi sromotę postawili mnie.
3.WUJEK.1923(140:6) Zakryli pyszni sidła na mię i powrozy rozciągnęli na sidło: zastawili mi przy ścieżce obrazę.
4.GDAŃSKA.1881(140:6) Hardzi na mię zastawili sidło, i powrozy; rozciągnęli sieci przy ścieszce, a sidła swe zastawili na mię. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Pyszni zastawili na mnie sidła i przygotowali powrozy; rozciągnęli sieci przy ścieżce; zastawili na mnie pułapkę. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(140:6) Ukryli dumni sidło na-mnie; a,-sznurami, rozpostarli siéć, przy ścieszce; połapki zastawili, na-mnie.
7.GÖTZE.1937(140:6) Pyszni zastawili na mnie potajemnie pułapkę i sidło; rozpięli sieć przy drodze, i zastawili mi matnię. Sela.
8.CYLKOW(140:6) Ukryli dumni sidła na mnie i powrozy, rozciągnęli sieci nad ścieżką, zasadzki zastawili na mnie. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(140:6) Hardzi zastawili sidła z powrozów na mnie, i sieci rozciągnęli przy drodze - sidła zastawili na mnie - SELAh.
10.ASZKENAZY (140:6) Położyli mi zasadzkę pyszalcy i w sieć rozpostarli sznury tuż obok drogi kolistej, zastawili mi sidła. Selah.
11.SZERUDA(140:6) Pyszni skrycie zastawili na mnie sidło i sznury, rozciągają sieci, przygotowują przy drodze na mnie pułapkę. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(139:6) ci pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają: jak sieć rozciągają powrozy, umieszczają pułapki na mojej drodze. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(140:6) Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają, powrozy rozciągają, jak sieci umieszczają pułapki na mojej drodze. Sela.
14.BRYTYJKA(140:6) Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury, Rozciągają sieci, Przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Sela.
15.POZNAŃSKA(140:6) Pyszni zastawiają na mnie sidła skrycie, rozciągają sznury na kształt sieci, przy drodze gotują mi pułapkę.
16.WARSZ.PRASKA(140:6) Pyszałkowie sidła na mnie zastawiają w ukryciu, złoczyńcy chcą mnie pochwycić w sieci, a na pobrzeżach dróg kopią na mnie doły.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:6) Dumni ukryli na mnie sidła i powrozy, rozciągnęli sieci nad ścieżką, zastawili na mnie zasadzki. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:6) W swej pysze zastawili sidła, Chytrze ukryli sieć przy drodze, Chcą, bym się znalazł w ich potrzasku. Sela.
19.TOR.PRZ.Pyszni zastawili na mnie sidła i sznury; rozciągnęli sieci na skraju ścieżki; rozmieścili na mnie pułapki. Sela.