« Psal 140:5 Księga Psalmów 140:6 Psal 140:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:7) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, usłysz, Gospodnie, głos prośby mojej!
2.PS.PUŁAWSKI(139:7) Rzekł jeśm Gospodnu: Bog moj jeś ty, usłysz, Gospodnie, głos prośby mojej!
3.WUJEK.1923(140:7) Rzekłem Panu: Tyś jest Bóg mój, wysłuchaj, Panie, głos prośby mojéj.
4.GDAŃSKA.1881(140:7) Rzekłem Panu: Tyś jest Bóg mój! wysłuchajże, Panie! głos modlitw moich.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałem PANU: Ty jesteś moim Bogiem; wysłuchaj, PANIE, głosu moich błagań.
6.PS.BYCZ.1854(140:7) Rzekłem, do-Pana: Bogiemeś-moim, Ty; posłuchajże, Panie, głosu błagania-mego.
7.GÖTZE.1937(140:7) Lecz ja mówię do Pana: Tyś jest Bóg mój! Panie, usłysz głośne błaganie moje!
8.CYLKOW(140:7) Rzekłem do Boga: Panem moim Ty, wysłuchaj Boże, głos błagania mojego.
9.KRUSZYŃSKI(140:7) Rzekłem Panu: Tyś jest Bogiem moim, wysłuchaj, Panie, głosu modlitwy mej!
10.ASZKENAZY (140:7) Rzekłem do Jehowy: "Tyś wszechmocą mą. wysłuchaj Jehowo głosu mych modłów błagalnych!"
11.SZERUDA(140:7) Rzekłem do Pana: Tyś mój Bóg! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego!
12.TYSIĄCL.WYD1(139:7) Mówię do Pana: Tyś Bogiem moim; usłysz, o Panie, głos mego błagania.
13.TYSIĄCL.WYD5(140:7) Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem; usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.
14.BRYTYJKA(140:7) Rzekłem do Pana: Tyś Bóg mój! Wysłuchaj, Panie, głosu błagania mego!
15.POZNAŃSKA(140:7) Rzekłem do Jahwe: Tyś Bogiem moim, wysłuchaj, Jahwe, głosu mego błagania,
16.WARSZ.PRASKA(140:7) A ja mówię do Pana: Tyś moim Bogiem, racz wysłuchać, o Panie, moich głośnych błagań!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:7) Powiedziałem do WIEKUISTEGO: Ty jesteś moim Bogiem; WIEKUISTY, wysłuchaj głosu mego błagania.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:7) Lecz ja zwróciłem się do PANA: Ty, PANIE, jesteś moim Bogiem! Zechciej wysłuchać mego błagania!
19.TOR.PRZ.Powiedziałem Jhwh: Ty jesteś moim Bogiem; wysłuchaj, Jhwh, głosu mojego błagania.