« Psal 140:6 Księga Psalmów 140:7 Psal 140:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(139:8) Gospodnie, Gospodnie, mocy zbawienia mego, zaścienił jeś nad głowę moję w dzień boja.
2.PS.PUŁAWSKI(139:8) Gospodnie, Gospodnie, mocy zbawienia mego, zasłoniłeś na głowę moję w dzień boja.
3.WUJEK.1923(140:8) Panie, Panie mocy zbawienia mego: zasłoniłeś głowę moję w dzień wojny.
4.GDAŃSKA.1881(140:8) O Panie, Panie mocy zbawienia mego, który przykrywasz głowę moję w dzień bitwy!
5.GDAŃSKA.2017Panie BOŻE, mocy mego zbawienia, który osłaniasz moją głowę w dniu bitwy;
6.PS.BYCZ.1854(140:8) O-Panie, Panie, Siło zbawienia-mego! zasłaniałeś głowę-moję w-dniu oręża.
7.GÖTZE.1937(140:8) Panie, Panie, Tyś jest mocą wybawienia mego; Ty ochraniasz głowę moją w dzień bitwy!
8.CYLKOW(140:8) Boże, Panie, twierdzo pomocy mojéj, co osłaniasz głowę moję w dzień boju.
9.KRUSZYŃSKI(140:8) Panie, Panie mocy zbawienia mego, który okrywasz głowę mą w dniu bitwy!
10.ASZKENAZY (140:8) Jehowo mój, Panie, mocy wybawienia mojego, Tyś zakrył w dzień boju głowę mą. -
11.SZERUDA(140:8) O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, który osłaniasz głowę moją w dzień walki.
12.TYSIĄCL.WYD1(139:8) Panie Boże, potężna moja pomocy, w dniu walki moją głowę osłaniasz.
13.TYSIĄCL.WYD5(140:8) Panie, mój Panie, mocy mego zbawienia, osłaniasz w dniu walki moją głowę.
14.BRYTYJKA(140:8) O, Panie, Panie mój, mocy zbawienia mego, Ty osłaniasz głowę moją w dzień walki.
15.POZNAŃSKA(140:8) Jahwe, Panie mój, potężna moja pomocy, osłaniasz moją głowę w dniu walki.
16.WARSZ.PRASKA(140:8) O Panie, Władco mój, potężna pomocy moja, Ty będziesz osłaniał mą głowę w dniach walki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(140:8) WIEKUISTY, Panie, twierdzo mojego zbawienia, który osłaniasz moją głowę w dzień boju.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(140:8) PANIE, mój Boże, mocy mego zbawienia, Ty osłaniałeś mą głowę w dniu walki,
19.TOR.PRZ.Jhwh, Panie, siło mojego zbawienia, który osłoniłeś moją głowę w dniu zbrojnej walki;