« Psal 140:13 Księga Psalmów 141:1 Psal 141:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(140:1) Gospodnie, wołał jeśm ku tobie, usłysz mię, bacz na głos moj, gdy wołać będę ku tobie.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawid. (140:1) Gospodnie, wołałeśm k tobie, usłysz mie, bacz na głos moj, gdy wołać będę k tobie.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi. Panie, wołałem do ciebie, wysłuchaj mię: posłuchaj głosu mego, gdy wołać będę k tobie.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń Dawidowa. Panie! wołam do ciebie, pośpiesz się do mnie: posłuchaj głosu mego, gdy wołam do ciebie.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń Dawida. PANIE, wołam do ciebie, pospiesz ku mnie; wysłuchaj mego głosu, gdy wołam do ciebie.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. O-Panie! wzywam-Cię; pospiesz ku-mnie; posłuchaj głosu-mego, za-wołania-mojego, do-Ciebie.
7.GÖTZE.1937PSALM. Dawida. Panie, do Ciebie wołam, pośpiesz ku mnie; usłysz głos mój, gdy Ciebie wzywam!
8.CYLKOWPieśń Dawida. Boże, wzywam Cię, pospiesz do mnie, słuchaj głosu mojego, gdy wzywam Cię.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Dawida. Panie! wołałem do Ciebie, wysłuchaj mnie! Weź w uszy głos mój, gdy wołam do Ciebie!
10.ASZKENAZY Śpiew Dawida. Jehowo, wołam Cię, spiesz ku mnie, usłuchaj głosu mego, gdy wołam do Ciebie!
11.SZERUDAPsalm Dawida. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, nakłoń ucha do głosu mego, gdy wzywam Cię!
12.TYSIĄCL.WYD1(140:1) Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie: prędko mi dopomóż; wysłuchaj głosu mego, gdy wołam do Ciebie.
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Dawidowy. Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi [z pomocą]; usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.
14.BRYTYJKAPsalm Dawidowy. Panie, wzywam cię, pośpiesz mi z pomocą, Usłysz głos mój, gdy wołam do ciebie!
15.POZNAŃSKAPsalm Dawida. Ciebie, Jahwe, wzywam, przybądź mi z pomocą, wysłuchaj mego głosu, gdy do Ciebie wołam.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. O Panie, wołam do Ciebie, pośpiesz mi na pomoc, głosu mojego wysłuchaj, gdy do ciebie się wznosi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Dawida. Wzywam Cię, WIEKUISTY, pospiesz do mnie; kiedy Cię wzywam słuchaj mojego głosu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Dawida. PANIE, proszę Cię, pośpiesz do mnie! Bądź czuły na mój głos, gdy do Ciebie wołam!
19.TOR.PRZ.Psalm Dawida. Jhwh, wezwałem Cię, pośpiesz do mnie! Usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.