« Psal 141:4 Księga Psalmów 141:5 Psal 141:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(140:6) Karać mię będzie prawy w miłosierdziu i swarzyć mię, ale olej grzesznego nie utłuści głowy mojej. (140:7a) Bo jeszcze modlitwa moja w lubościach jich,
2.PS.PUŁAWSKI(140:6) Karzy mie prawy w miłosierdziu i swarz mie, ale olej grzesznego nie utłuści głowy mojej. (140:7a) Bo jeszcze i modlitwa moja w lubościach jich,
3.WUJEK.1923Będzie mię karał sprawiedliwy miłosiernie, i będzie mię strofował: lecz olejek złośnika niechaj nie tłuści głowy mojéj; bo jeszcze i modlitwa moja w upodobaniu ich.
4.GDAŃSKA.1881Niech mię bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie; i niech mię gromi, a będzie mi to za najwyborniejszy olejek, który nie zarazi głowy mojej; albowiem jeszczeć modlitwa moja płatna będzie przeciwko złości ich.
5.GDAŃSKA.2017Niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie; i niech mnie strofuje, a będzie mi to jak wyborny olejek, który nie zaszkodzi mojej głowie; bo jeszcze będę się modlił w czasie ich nieszczęścia.
6.PS.BYCZ.1854Uderzyłliby-mię sprawiedliwy? byłoby to, łaską; a,-skarciłliby-mię? toby było, olejem najwyborniejszym, nie uciskającym głowy-mojéj; bobym jeszcze, nawet-modlił-się, zań, w-nieszczęściach-jego.
7.GÖTZE.1937Niech mię bije sprawiedliwy: to jest dobroć; i niech on mnie karze: to jest olejek dla głowy, którego głowa moja nie wzbroni, ale modlitwy moje są przeciw występkom ich.
8.CYLKOWNiech porazi mnie sprawiedliwy, łaską to, niech mnie zgromi, - pomazaniec niechaj nie gubi głowy mojéj, bo jeszcze modlitwa moja pomimo krzywd ich.
9.KRUSZYŃSKINiechaj mnie karci sprawiedliwy, bo to miłosierdzie, niechaj mnie gromi, bo to olej na głowę moją; nie zarazi głowy mej, albowiem jeszcze trwa modlitwa moja przeciwko złości ich.
10.ASZKENAZY Niechajbyż mnie walił sprawiedliwy - łaską, niechbyż mię strofowała oliwa, obyż piołun nie uciskał głowy mojej, a modlitwa moja na ich niegodziwościach.
11.SZERUDAGdy sprawiedliwy mnie karze, to łaska, a gdy mnie karci, jest to wyborny olejek, którym nie pogardzi głowa; zawsze modlić się będę mimo ich złości.
12.TYSIĄCL.WYD1(140:5) Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości; niech mię napomina: to olejek na głowę, przed którym głowa moja wzbraniać się nie będzie, lecz pod ich ciosami wciąż będę się modlił.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech sprawiedliwy mnie bije: to czyn miłości; olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy! Nieustannie [trwać będzie] moja modlitwa wbrew ich podłości.
14.BRYTYJKAGdy sprawiedliwy mnie karze, jest to łaska, A gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, Przed którym głowa moja wzdrygać się nie będzie; Bo zawsze modlić się będę pomimo ich złości.
15.POZNAŃSKAGdy sprawiedliwy mnie karci, dobrze, że on to czyni, ale olej bezbożnego niech nie zwilża mej głowy. Ich nieprawości przeciwstawiam moją modlitwę.
16.WARSZ.PRASKAMoże mnie z miłości urazić sprawiedliwy. Gdy mnie tym poprawi, stanie się dla mnie wonnością i nie będę przed takim usuwał mej głowy, a gdy będzie w nieszczęściu, nie przestanę się modlić.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech mnie uderzy Sprawiedliwy gdyż to jest łaską, niech mnie zgromi; gdy mnie karci to jest olejem na moją głowę, gdyż pomimo ich krzywd, jeszcze płynie moja modlitwa.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech mnie uderzy sprawiedliwy - to będzie dla mnie łaska, Niech mnie taki skarci - to będzie jak najlepszy olejek. Przed nim nie cofnę swej głowy, Gdyż zawsze się modlę, pomimo ich zawiści.
19.TOR.PRZ.Niech mnie uderzy sprawiedliwy – to miłosierdzie; i niech mnie strofuje, to najlepszy olejek na moją głowę przed którym, niech się nie uchyla moja głowa; bo zawsze się modlę pomimo ich nieszczęścia.