« Psal 141:5 Księga Psalmów 141:6 Psal 141:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(140:7b) poża❬r❭ci są przyrzeszeni opoce sędzie jich. (140:8a) Usłyszą słowa moja, bo przemogły,
2.PS.PUŁAWSKI(140:7b) pożarci są przytknieni opoce sędzie jich. (140:8a) Usłyszą słowa moja, bo mogła są,
3.WUJEK.1923Zginęli przy kamieniu sędziowie ich: usłyszą słowa moje, iż przemogły.
4.GDAŃSKA.1881Niech będą zrzuceni do miejsc opoczystych sędziowie ich, aby słyszeli słowa moje, że były wdzięczne.
5.GDAŃSKA.2017Gdy ich sędziowie będą zrzuceni do miejsc skalistych, usłyszą moje słowa, bo są wdzięczne.
6.PS.BYCZ.1854Wypuszczeni-li-będą, z-pomiędzy skał, sędziowie-ich? tedy-posłuchają słów-moich, że przyjemne-są.
7.GÖTZE.1937Kiedy sędziowie ich będą zrzuceni ze skał, wtedy usłuchają słów moich, że są miłe.
8.CYLKOWUstąpili u skały sędziowie ich, i usłuchali słów moich, bo były im miłe.
9.KRUSZYŃSKINiechaj będą zrzuceni w miejsca skaliste sędziowie ich, aby usłyszeli słowa moje, że były przyjemne.
10.ASZKENAZY Niechbyż byli gwałtem porwani rękoma skały - sędziego ich, a usłyszeli powiedzenia moje, iże są wdzięczne.
11.SZERUDAGdy zrzuceni będą na skałę wodzowie ich, usłyszą, że Słowa Pana są prawdziwe.
12.TYSIĄCL.WYD1(140:6) Pozostawieni zostali przy skale ich władcy i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech się rozbiją o Skałę ich sędziowie i niech usłyszą, jak łagodne były moje słowa.
14.BRYTYJKAZrzuceni będą na stoki skał sędziowie ichI usłyszą, że słowa moje były łagodne.
15.POZNAŃSKAGdy ich sędziowie będą rzuceni na zręby skalne, pojmą, że łagodne były moje słowa.
16.WARSZ.PRASKAGdy ich sędziowie natrafią na skały, niech w głosie moim posłyszą życzliwość.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich sędziowie ustąpili przy skale i usłuchali moich słów, ponieważ były im miłe.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNa zbocza skał zostali zrzuceni ich sędziowie, Choć usłyszeli me słowa - a były przyjazne.
19.TOR.PRZ.Sądzący ich zostali zrzuceni na zbocza skały i wysłuchali moje słowa, bo były przyjemne.