« Psal 141:10 Księga Psalmów 142:1 Psal 142:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(141:1) Głosem mojim ku Panu wołał jeśm, głosem mojim ku Gospodnu modlił jeśm się.
2.PS.PUŁAWSKIPsalm. (141:1) Głosem moim ku Gospodnu wołałeśm, głosem moim ku Gospodnu modliłem sie.
3.WUJEK.1923(142:1) Wyrozumienia Dawidowi, gdy był w jaskini, modlitwa. (142:2) Głosem moim wołałem do Pana: głosem moim modliłem się Panu.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń wyuczająca Dawidowa, gdy był w jaskini, modlitwa jego. (142:2) Głosem moim do Pana wołam; głosem moim Panu się modlę.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń pouczająca Dawida, jego modlitwa, gdy był w jaskini. Swoim głosem wołam do PANA; swoim głosem modlę się do PANA.
6.PS.BYCZ.1854(142:1) Spiéw Dawida, będący, za-bytności-jego, w-jaskini, Modlitwą. (142:2) Głosem-mym, do Pana wołam; ja, głosem-moim, Pana, błagam-litości.
7.GÖTZE.1937(142:1) POUCZENIE Dawida. Modlitwa, gdy był w jaskini. (142:2) Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana;
8.CYLKOW(142:1) Dumanie Dawida, gdy zostawał w jaskini; modlitwa. (142:2) Głosem moim do Boga wołam, głosem moim Boga błagam.
9.KRUSZYŃSKI(142:1) Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głosem moim do Pana wołam, głosem moim do Pana się modlę.
10.ASZKENAZY (142:1) Ku wyrozumieniu. Modlitwa Dawida, kiedy był w jaskini. (142:2) Głos mój do Jehowy, a krzyczę, głos mój do Jehowy a błagam żałośnie.
11.SZERUDA(142:1) Pouczająca pieśń Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głośno do Pana wołam, głośno Pana błagam.
12.TYSIĄCL.WYD1(141:1) Maskil. Dawidowy — gdy był w jaskini. Prośba. (141:2) Głośno wołam do Pana, głośno Pana zaklinam.
13.TYSIĄCL.WYD5(142:1) Pieśń pouczająca. Dawidowa - gdy był w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głośno wołam do Pana, głośno błagam Pana.
14.BRYTYJKA(142:1) Pieśń pouczająca Dawida, gdy był w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głośno do Pana wołam, Głośno Pana błagam.
15.POZNAŃSKA(142:1) [Psalm] pouczający; Dawida, gdy przebywał w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głos mój [się wznosi] ku Jahwe - wołam, głos mój ku Jahwe - błagam.
16.WARSZ.PRASKA(142:1) Pieśń pouczająca, którą wyśpiewał Dawid, gdy ukrywał się w jaskini. Modlitwa. (142:2) Na cały głos wołam do Pana, głośno błagam Pana o łaskę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(142:1) Dumanie Dawida; modlitwa, kiedy pozostawał w jaskini. (142:2) Moim głosem wołam do BOGA, moim głosem błagam WIEKUISTEGO.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(142:1) Pieśń pouczająca. Dawidowa. Przebywał wówczas w jaskini. Modlitwa. (142:2) Głośno wołam do PANA, Usilnie PANA błagam,
19.TOR.PRZ.Pieśń pouczająca Dawida gdy był w jaskini. Modlitwa. Moim głosem wołam do Jhwh; moim głosem błagam Jhwh o miłosierdzie.