« Psal 142:4 Księga Psalmów 142:5 Psal 142:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(141:7) Wołał jeśm ku tobie, Gospodnie, rzekł jeśm: Ty jeś nadzieja moja, część moja w ziemie żywych.
2.PS.PUŁAWSKI(141:7) Wołałeśm k tobie, Gospodnie, rzekł jeśm: Ty jeś nadzieja moja, część moja w ziemi żywych.
3.WUJEK.1923(142:6) Wołałem k tobie, Panie, rzekłem: Tyś jest nadzieja moja, cząstka moja w ziemi żywiących.
4.GDAŃSKA.1881(142:6) Panie! do ciebie wołam, mówiąc: Tyś nadzieja moja, tyś dział mój w ziemi żyjących.
5.GDAŃSKA.2017PANIE, wołam do ciebie, mówiąc: Ty jesteś moją nadzieją, ty jesteś moim udziałem w ziemi żyjących.
6.PS.BYCZ.1854(142:6) Wołam do-Ciebie, o-Panie! mówię: Tyś obroną-moją, udziałem-moim, w-krainie żyjących.
7.GÖTZE.1937(142:6) Do Ciebie wołałem, o Panie, rzekłem: Tyś jest ucieczką moją, udziałem moim w krainie żyjących.
8.CYLKOW(142:6) Wołam do Ciebie, Boże, rzekłem: Tyś ucieczką moją, udziałem moim w krainie żywota.
9.KRUSZYŃSKI(142:6) Wołałem do Ciebie, Panie! rzekłem: Tyś jest ucieczką moją, cząstką moją w ziemi żyjących!
10.ASZKENAZY (142:6) Krzykiem się zwracam do Ciebie, rzeknę: Tyś schronieniem mojem, działem moim w ziemi żywota.
11.SZERUDA(142:6) Panie! do Ciebie wołam. Rzekłem: Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących.
12.TYSIĄCL.WYD1(141:6) Do Ciebie wołam, o Panie; powiadam: Tyś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących.
13.TYSIĄCL.WYD5(142:6) Do Ciebie wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi żyjących.
14.BRYTYJKA(142:6) Panie, do ciebie wołam. Rzekłem: Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących.
15.POZNAŃSKA(142:6) Do Ciebie, o Jahwe, wołam i mówię: Tyś moją ucieczką, Tyś moim udziałem w krainie żyjących.
16.WARSZ.PRASKA(142:6) O Panie, do Ciebie wołam, powtarzam ciągle: Tyś moją ucieczką! Tyś moją cząstką w krainie żyjących.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(142:6) Wołam do Ciebie, WIEKUISTY, mówiąc: Ty jesteś moją ucieczką, moim udziałem w Krainie Życia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(142:6) Do Ciebie wołam, PANIE! Ogłaszam: Jesteś moim schronieniem, Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie.
19.TOR.PRZ.Jhwh, wołam do Ciebie, mówiąc: Ty jesteś moim schronieniem, Ty jesteś moim działem w ziemi żyjących!