« Psal 142:5 Księga Psalmów 142:6 Psal 142:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(141:8) Słuszaj prośby mojej, bo uśmierzył jeśm się silno {albo barzo}. (141:9) Zbaw mię od nadścigających mie, bo posilnieni są nade mną.
2.PS.PUŁAWSKI(141:8) Baczy na prośbę moję, bo ukorzon jeśm silno. (141:9) Zbaw mie od prześladujących mie, bo posileni są na mie.
3.WUJEK.1923(142:7) Wysłuchaj prośbę moję; bomci uniżony bardzo, wybaw mię od prześladowców moich; boć się zmocnili nademną.
4.GDAŃSKA.1881(142:7) Posłuchaj pilnie wołania mego, bom bardzo znędzony; wyrwij mię od tych, którzy mię prześladują, albowiem są mocniejszymi nad mię.
5.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj mego wołania, bo jestem bardzo udręczony; ocal mnie od moich prześladowców, bo są mocniejsi ode mnie.
6.PS.BYCZ.1854(142:7) Nakłoń-ucha, do wołania-mego, bom wycieńczon bardzo; oswobodź-mię, od-przéśladowców-moich, bo są-mocniejsi odemnie.
7.GÖTZE.1937(142:7) Usłysz krzyk mój, bom bardzo słaby, wybaw mię od moich prześladowców, albowiem stali się zbyt potężnymi dla mnie!
8.CYLKOW(142:7) Zważ na błaganie moje, bom biedny bardzo; ocal mnie od prześladowców moich, bo silniejsi odemnie.
9.KRUSZYŃSKI(142:7) Posłuchaj pilnie wołania mego, bom bardzo zbiedzony. Wyrwij mnie od prześladowców mych, albowiem przemogli mnie!
10.ASZKENAZY (142:7) Zważ na me pienia błagalne, gdyż zbiedzonym wielce, wyrwij mnie od mych prześladowców, bo wzmogli się nademnie.
11.SZERUDA(142:7) Wysłuchaj błagania mego, bom bardzo nędzny, wybaw mię od prześladowców moich, bo są silniejsi ode mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(141:7) Zważ na moje wołanie, bo bardzo jestem nieszczęśliwy. Wybaw mię od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi.
13.TYSIĄCL.WYD5(142:7) Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Wybaw mnie od prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi.
14.BRYTYJKA(142:7) Słuchaj uważnie błagania mego, Bom bardzo udręczony, Wybaw mnie od prześladowców moich, Bo są silniejsi ode mnie!
15.POZNAŃSKA(142:7) Nakłoń ucha na moje wołanie, bo nad miarę jestem uciśniony, ocal mnie od moich prześladowców, silniejsi są bowiem ode mnie.
16.WARSZ.PRASKA(142:7) Racz tedy wysłuchać mojego błagania, bo biedny jestem i słaby. Wyrwij mnie z rąk oprawców, którzy są liczni i mocniejsi ode mnie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(142:7) Zwróć uwagę na moje błaganie, bo jestem bardzo biedny; ocal mnie od mych prześladowców, bo są silniejsi ode mnie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(142:7) Zwróć uwagę na moje wołanie, Zobacz, jak nisko upadłem. Wybaw mnie od mych prześladowców, Ponieważ górują nade mną!
19.TOR.PRZ.Zwróć uwagę na krzyk mojego błagania, bo jestem bardzo przygnębiony; wyrwij mnie od tych, którzy mnie prześladują, bo mocniejsi są ode mnie.