« Psal 142:6 Księga Psalmów 142:7 Psal 143:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(141:10) Wywiedzi ze strożej duszę moję na chwalenie imieniu twemu, mnie są czakali prawi, aliż mi opłacisz mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(141:10) Wywiedzi z stroże duszę moję na chwalenie imieniu twemu, mnie czekali prawi, aliż mi odpłacisz.
3.WUJEK.1923(142:8) Wywiedź z ciemnice duszę moję, ku wyznawaniu imieniowi twemu: na mnie czekają sprawiedliwi, aż mi nagrodzisz.
4.GDAŃSKA.1881(142:8) Wywiedźże z ciemnicy duszę moję, abym chwalił imię twoje; obstąpią mię sprawiedliwi, gdy mi dobrodziejstwo uczynisz.
5.GDAŃSKA.2017Wyprowadź moją duszę z więzienia, abym chwalił twoje imię; sprawiedliwi otoczą mnie, gdy okażesz mi dobroć.
6.PS.BYCZ.1854(142:8) Wydobądź, z-więzienia, osobę-mę, dla wysławiania Imienia-Twojego; mnie otoczą sprawiedliwi, gdy dobrodziejstwo-to,-uczynisz dla-mnie.
7.GÖTZE.1937(142:8) Wywiedź z więzienia duszę moją, abym uwielbiał imię Twoje! Sprawiedliwi zbiorą się dokoła mnie, gdy mnie wyświadczysz dobrodziejstwo.
8.CYLKOW(142:8) Wywiedź z zamknięcia duszę moję, bym sławił imię Twoje; mną się uwieńczą cnotliwi, gdy zmiłujesz się nademną.
9.KRUSZYŃSKI(142:8) Wywiedź z ciemnicy duszę mą, abym wychwalał imię Twoje. Zbliżą się do mnie sprawiedliwi, gdy mi dobra udzielisz.
10.ASZKENAZY (142:8) Wyprowadź duszę mą ze zamknięcia, by wielbiła imię Twe - mnie wieńczyć będą sprawiedliwi, skoro Ty mi nadgrodzisz.
11.SZERUDA(142:8) Wywiedź z więzienia duszę moją, abym wysławiał imię Twoje! Zaiste, otoczą mię sprawiedliwi, gdy mi okażesz swą dobroć.
12.TYSIĄCL.WYD1(141:8) Wyprowadź mię z więzienia, bym dziękował imieniu Twojemu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć.
13.TYSIĄCL.WYD5(142:8) Wyprowadź mnie z więzienia, bym dziękował imieniu Twojemu. Otoczą mnie sprawiedliwi, gdy okażesz mi dobroć.
14.BRYTYJKA(142:8) Wywiedź mnie z więzienia, Abym wysławiał imię twoje! Zaiste, otoczą mnie sprawiedliwi, Gdy mi swą dobroć okażesz.
15.POZNAŃSKA(142:8) Wyprowadź z więzienia moją duszę, abym mógł sławić Twoje Imię. Wokół mnie zgromadzą się sprawiedliwi, gdy mi łaskawość okażesz.
16.WARSZ.PRASKA(142:8) Wyprowadź mnie z tego więzienia, bym mógł sławić Twoje Imię. Sprawiedliwi gromadzą się koło mnie, dlatego że dobrze mi czynisz!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(142:8) Wyprowadź z zamknięcia mą duszę, bym sławił Twoje Imię; będą się mną chlubić sprawiedliwi, gdy się nade mną zmiłujesz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(142:8) Wyprowadź mnie z więzienia, Tak bym wysławiał Twe imię; Bo gdy mi okażesz wspaniałomyślność, Wówczas otoczą mnie sprawiedliwi.
19.TOR.PRZ.Wyprowadź moją duszę z więzienia, abym wysławiał Twoje imię; sprawiedliwi otoczą mnie, bo w pełni mi odpłacisz.