« Psal 142:7 Księga Psalmów 143:1 Psal 143:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:1) Gospodnie, wysłuszaj modlitwę moję, uszyma przymi modlenie moje w prawdzie twojej, wysłuszaj mię w twojej prawocie!
2.PS.PUŁAWSKIDawid, kiedy jego syn Absalon przeciwiał sie jemu. (142:1) Gospodnie, wysłuchaj modlitwę moję, uszyma poczuj modlenie moje w prawdzie twojej, wysłuchaj mie w twojej sprawiedlności!
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi, gdy go prześladował Absalom, syn jego. Panie, wysłuchaj modlitwę moję: przyjmij w uszy prośbę moję: w prawdzie twéj wysłuchaj mię w sprawiedliwości twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy. Panie! wysłuchaj modlitwę moję, a przyjmij w uszy prośby moje; dla prawdy twojej wysłuchaj mię i dla sprawiedliwości twojej.
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida. PANIE, wysłuchaj mojej modlitwy i nadstaw ucha na moje prośby; wysłuchaj mnie w swojej wierności i sprawiedliwości.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. Panie, posłuchaj modlitwy-mojéj; nakłoń-ucha do błagań-mych, według-prawdziwości-Twéj; wysłuchaj-mię, przez-sprawiedliwość-Twoję.
7.GÖTZE.1937PSALM. Dawida. Panie, usłysz modlitwę moją, przyjmij błaganie moje! Wysłuchaj mnie w wierności Swojej, w sprawiedliwości Swojej!
8.CYLKOWPieśń Dawida. - Boże, wysłuchaj modlitwę moję, skłoń ucho ku błaganiu mojemu, w prawdzie Twojéj odpowiedz mi, w sprawiedliwości Twojéj.
9.KRUSZYŃSKIPsalm Dawida. Panie, wysłuchaj modlitwy mej! weź w uszy błaganie me: dla prawdy Twej wysłuchaj mnie - dla sprawiedliwości Twej!
10.ASZKENAZY Śpiew Dawida. Jehowo, wysłuchaj modlitwy mej, nachyl ucha mym błaganiom, w Twej wiernej prawdzie daj mi odpowiedź - w sprawiedliwej miłości Twej!
11.SZERUDAPsalm Dawida. Panie! Wysłuchaj modlitwy mojej, usłysz błaganie moje dla wierności swojej, wysłuchaj mnie dla sprawiedliwości swojej!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:1) Psalm. Dawidowy. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, w wierności Twojej przyjm moje błaganie, wysłuchaj mię w swej sprawiedliwości.
13.TYSIĄCL.WYD5Psalm. Dawidowy. Usłysz, o Panie, moją modlitwę, przyjmij moje błaganie w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!
14.BRYTYJKAPsalm Dawidowy. Panie! Słuchaj modlitwy mojej, Usłysz błaganie moje! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej!
15.POZNAŃSKAPsalm Dawida. Wysłuchaj, o Jahwe, modlitwy mojej, na moje błaganie nakłoń ucha - dla Twej wierności i sprawiedliwości racz mnie wysłuchać.
16.WARSZ.PRASKAPsalm Dawida. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, w swojej wierności przyjm moje błagania, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Twojej.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Dawida. WIEKUISTY, wysłuchaj moją modlitwę; nakłoń ucha ku mojemu błaganiu i mi odpowiedz w Twojej prawdzie oraz sprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPsalm Dawida. PANIE, wysłuchaj mojej modlitwy, Zechciej usłyszeć moje błaganie! Odpowiedz mi w swojej wierności, w swojej sprawiedliwości,