« Psal 143:9 Księga Psalmów 143:10 Psal 143:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:11b) nauczy mię czynić wolej twojej, ❬iże Bog moj jeś ty❭. (142:12a) Duch twoj dobry wodzić mię będzie w ziemię prawą;
2.PS.PUŁAWSKI(142:11b) nauczy mie uczynić wolą twoję, ❬iże Bog moj jeś ty❭. (142:12a) Duch twoj dobry wwiedzie mie w ziemię prawą;
3.WUJEK.1923Naucz mię czynić wolą twoję; albowiem tyś jest Bogiem moim: duch twój dobry poprowadzi mię do ziemie prawéj.
4.GDAŃSKA.1881Naucz mię czynić wolę twoję, albowiemeś ty Bóg mój; duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej.
5.GDAŃSKA.2017Naucz mnie czynić twoją wolę, bo ty jesteś moim Bogiem; twój duch jest dobry; prowadź mnie do ziemi prawości.
6.PS.BYCZ.1854Przyzwyczaj-mię, do-spełniania woli-Twojéj, boś Ty Bogiem-moim; duch-Twój dobrotliwy, niech-prowadzi-mię, do-krainy prawości.
7.GÖTZE.1937Ucz mię czynić według upodobania Twego. Albowiem Ty jesteś Bogiem moim; niech duch Twój dobry prowadzi mię drogą prawidłową!
8.CYLKOWNaucz mnie spełniać wolę Twoję, boś Ty Pan mój; duch Twój dobry niech mnie prowadzi po ziemi urównanéj.
9.KRUSZYŃSKINaucz mnie, abym wypełniał wolę Twoją, albowiem Ty jesteś Bogiem moim. Duch Twój dobry niech prowadzi mnie po ziemi prawej.
10.ASZKENAZY Naucz mnie spełniać wolę Twą, boś Ty jest Bogiem mym, dusza Twa dobra wieść mnie będzie na ziemi w prostocie.
11.SZERUDANaucz mnie spełniać swą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem; niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej drodze!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:10) Naucz mię czynić Twą wolę, boś Ty jest Bogiem moim. Twój duch jest dobry: niech mię wiedzie po równinie.
13.TYSIĄCL.WYD5Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi.
14.BRYTYJKANaucz mnie czynić wolę swoją, Bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry duch twój prowadzi mnie Po równej ziemi!
15.POZNAŃSKANaucz mnie pełnić Twoją wolę, bowiem Ty jesteś Bogiem moim. Niechaj dobry Twój duch mnie prowadzi po ziemi równej.
16.WARSZ.PRASKANaucz mnie czynić Twą wolę, bo jesteś moim Bogiem, a duch Twój niech mnie wiedzie po równej ścieżce.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Naucz mnie spełniać Twoją wolę, ponieważ Ty jesteś moim Bogiem; Twój doskonały Duch niechaj mnie poprowadzi po wyrównanej ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNaucz mnie czynić swą wolę, Bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech Twój dobry Duch prowadzi mnie po równej ziemi!