« Psal 143:4 Księga Psalmów 143:5 Psal 143:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:5) Pomniał jeśm dni stare, myślił jeśm we wszech dzielech twojich i w uczynkoch ręku twoju myślił jeśm.
2.PS.PUŁAWSKI(142:5) Pomniałeśm dni stare, myśliłeśm we wszech dzielech twoich i w uczynkoch ręku twoju myśliłeśm.
3.WUJEK.1923Pamiętałem na dni stare, rozmyślałem o wszystkich sprawach twoich: i uczynki rąk twoich rozbierałem.
4.GDAŃSKA.1881Wspominam sobie dni dawne, i rozmyślam o wszystkich sprawach twoich, i uczynki rąk twoich rozbieram.
5.GDAŃSKA.2017Wspominam dawne dni, rozmyślam o wszystkich twoich dziełach i rozważam czyny twoich rąk.
6.PS.BYCZ.1854Przypominam dni, od-starożytności; rozmyślam nad-wszemi czynami-Twojemi; ja, nad-dziéłami rąk-Twoich, dumam.
7.GÖTZE.1937Wspominam dni przeszłe, rozmyślam o wszystkich czynach Twoich; zastanawiam się nad dziełami rąk Twoich.
8.CYLKOWWspominam dni dawne, rozważam wszystkie czyny Twoje, o dziele rąk Twoich rozpamiętywam.
9.KRUSZYŃSKIWspomniałem na dni dawne, rozmyślałem o wszystkich uczynkach Twoich, rozważając dzieła rąk Twoich.
10.ASZKENAZY Wspomniałem dni z dawien dawna, przemyśliwałem nad wszystkiem dziełem Twem, w działaniu rąk Twych nurzam się w zadumie.
11.SZERUDAWspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich sprawach Twoich, rozważam dzieła rąk Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(142:5) Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam czyny rąk Twoich.
13.TYSIĄCL.WYD5Rozpamiętuję dni starodawne, rozmyślam o wszystkich Twych czynach, rozważam dzieło rąk Twoich.
14.BRYTYJKAWspominam dni dawne, rozmyślam o wszystkich dziełach twoich, Rozważam czyny rąk twoich.
15.POZNAŃSKAWspominam dawne dni, rozważam wszystkie Twoje dzieła, rozmyślam nad czynami rąk Twoich.
16.WARSZ.PRASKAWspominam dni minione, rozmyślam o wszystkim, czego dokonałeś, podziwiam dzieło rąk Twoich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspominam dawne dni, rozważam wszystkie Twoje czyny, rozmyślam o dziele Twoich rąk.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWspominam dawne dni, Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam czyny Twych rąk