« Psal 143:6 Księga Psalmów 143:7 Psal 143:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(142:7) Nagle usłyszy mię, Gospodnie, ❬bo❭ omdlał jest duch moj. (142:8) Nie otwracaj oblicza twego ode mnie, a podobien będę zstąpającym w jezioro.
2.PS.PUŁAWSKI(142:7) Nagle usłyszy mie, Gospodnie, bo omdlał jest duch moj. (142:8) Nie odwracaj oblicza twego ode mnie, a podobien będę zstąpającym w jezioro.
3.WUJEK.1923Wysłuchajże mię prędko, Panie! duch mój ustał: nie odwracaj oblicza twego odemnie: i będę podobnym zstępującym do dołu.
4.GDAŃSKA.1881Pośpiesz się, a wysłuchaj mię, Panie! ustaje duch mój; nie ukrywajże oblicza twego przedemną; bomci podobny zstępującym do grobu.
5.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj mnie prędko, PANIE; mój duch omdlewa; nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał jak ci, którzy schodzą do dołu.
6.PS.BYCZ.1854Prędko wysłuchaj-mię, Panie; gaśnie duch-mój, nie ukrywaj oblicza-Twego, przedemną; bo-stałbym-się-podobnym, z zstępującymi do grobu.
7.GÖTZE.1937Panie, wysłuchaj mnie pośpiesznie, duch mój omdlewa. Nie skrywaj oblicza Swego przede mną, abym się nie stał podobny tym, którzy zstępują do grobu.
8.CYLKOWPospiesz, wysłuchaj mnie Boże, zanika duch mój; nie ukrywaj oblicza Twojego przedemną, bom podobny do zstępujących do grobu.
9.KRUSZYŃSKIRychło wysłuchaj mnie, Panie! Ustaje duch mój! Nie ukrywaj oblicza Twego przedemną, bom stał się podobny do zstępujących do dołu!
10.ASZKENAZY Rychło mi odpowiedz Jehowo, uchodzi dusza ma, nie zakryj oblicza Twego przedemną a stałbym się tym podobny, co do dołu się staczają.
11.SZERUDARychło wysłuchaj mnie, Panie, bo duch mój omdlewa; nie ukrywaj przede mną oblicza swego, bym nie stał się podobny schodzącym do grobu!
12.TYSIĄCL.WYD1(142:7) Rychło wysłuchaj mię, Panie: albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
13.TYSIĄCL.WYD5Prędko wysłuchaj mnie, Panie, albowiem duch mój omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu.
14.BRYTYJKAWysłuchaj mnie rychło. Panie, bo duch mój omdlewa; Nie ukrywaj przede mną oblicza swego, Bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!
15.POZNAŃSKAWysłuchaj mnie, Jahwe, pośpiesz się, bo duch mój ustaje - nie kryj przede mną swego oblicza, żebym się nie stał podobny tym, którzy zstępują do grobu.
16.WARSZ.PRASKAO Panie, racz mnie co rychlej wysłuchać, bo umęczona jest bardzo ma dusza. Nie ukrywaj przede mną Twojego oblicza, żebym się nie stał jak inni, dawno już pogrzebani.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pospiesz, wysłuchaj mnie, WIEKUISTY, bowiem mój duch zanika; nie ukrywaj przede mną Twojego oblicza, bo byłbym podobny do zstępujących do grobu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, odpowiedz mi szybko, Bo mój duch już osłabł. Nie odrzucaj mnie, Bym się nie stał jak ci, którzy schodzą do grobu!