« Psal 143:12 Księga Psalmów 144:1 Psal 144:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(143:1) Błogosławiony Pan Bog moj, jenże uczy ręce moje ku biciu {albo na wojnę} a palce moje ku bojowi.
2.PS.PUŁAWSKIDawid przeciwo Golijat. (143:1) Błogosławiony Bog Gospodzin moj, jenże uczy ręce moje ku bitwie a palce moje ku bojowi.
3.WUJEK.1923Psalm Dawidowi, przeciw Goliatowi. Błogosławiony Pan, Bóg mój, który uczy ręce moje na bitwę, a palce moje na wojnę.
4.GDAŃSKA.1881Pieśń Dawidowa. Błogosławiony Pan, skała moja, który ćwiczy ręce moje do bitwy, a palce moje do wojny.
5.GDAŃSKA.2017Pieśń Dawida. Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny.
6.PS.BYCZ.1854Psalm Dawida. Błogosławiony Pan, Skała-moja; Ten,-nauczający ręce-me, do-bitwy, a, palce-moje, do-oręża.
7.GÖTZE.1937DAWIDA. Uwielbiony niech będzie Pan, skała moja, który wyćwiczył ręce moje do walki, pięści moje do wojny:
8.CYLKOWDawida pieśń. Błogosławiony Bóg, opoka moja, który wprawia ręce moje do walki, pierście moje do boju.
9.KRUSZYŃSKIDawida. Błogosławionyś Panie, Skało moja! który ćwiczysz ręce me do bitwy palce me do wojny.
10.ASZKENAZY Dawida (pieśń). Błogosławion Jehowa, opoka moja, który zaprawia ręce me do boju, palce me do wojny!
11.SZERUDADawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja, który zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju!
12.TYSIĄCL.WYD1(143:1) Dawidowy. Błogosławiony Pan — Opoka moja, On moje ręce do walki zaprawia, moje palce do wojny.
13.TYSIĄCL.WYD5Dawidowy. Błogosławiony Pan - Opoka moja, On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny.
14.BRYTYJKADawidowy. Błogosławiony Pan, skała moja! On zaprawia ręce moje do walki, Palce moje do boju!
15.POZNAŃSKADawida. Błogosławiony Jahwe, skała moja, który zaprawia ręce moje do bitwy, a palce moje do boju.
16.WARSZ.PRASKADawida. Niech będzie uwielbiony Pan, opoka moja. To On moje ręce sposobi do walki, sprawnymi do walki me palce.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pieśń Dawida. Wysławiony WIEKUISTY, moja Skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do boju.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDawidowy. Błogosławiony niech będzie PAN, moja opoka - Ten, który zaprawia moje ręce do walki, A moje palce do boju -
19.TOR.PRZ.Psalm Dawida. Błogosławiony Jhwh, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do boju.