« Psal 144:10 Księga Psalmów 144:11 Psal 144:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(143:11b) wytargni mię. (143:12) I wytargni mię z ręku synow cudzych, jichże usta mołwiła są prozność a prawica jich prawica lichoty,
2.PS.PUŁAWSKI(143:11b) wytargń mie. (143:12) Wytargni mie z ręki synow cudzych, jichże usta mołwiła są prozność a prawica jich prawica złości,
3.WUJEK.1923Wyrwij mię, a wybaw mię z ręki synów obcych, których usta mówiły nikczemność: a prawica ich prawica nieprawości.
4.GDAŃSKA.1881Wybawże mię, a wyrwij mię z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich prawica omylna;
5.GDAŃSKA.2017Wybaw mnie i ocal z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą;
6.PS.BYCZ.1854Uwolnij-mię, i-wydobądź-mię, z-ręki dzieci cudzoziemskich; które, ustami-swemi, zasiéwają kłamstwo, a,-prawica-ich, prawicą-fałszu.
7.GÖTZE.1937Wyrwij mię i wybaw mię z ręki synów obcych, których usta fałsz mówią, a których prawica jest prawicą kłamstwa!
8.CYLKOWWybaw i ocal mnie z ręki synów obczyzny, których usta mówią fałsz, których prawica, prawicą zawodną.
9.KRUSZYŃSKIOdkup mnie i wybaw mnie z ręki obcych. których usta próżne rzeczy mówią, a prawica ich - prawicą omylną.
10.ASZKENAZY Wychwyć mnie a wyrwij mnie z rąk synów obczyzny, których usta wvnowiadają fałsz a prawica ich prawicą kłamstwa.
11.SZERUDAWybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a prawica ich jest prawicą zdradliwą!
12.TYSIĄCL.WYD1(143:11) mnie wybaw i uwolnij z rąk cudzoziemców, tych, których usta mówią na wiatr, a prawica fałsz zaprzysięga.
13.TYSIĄCL.WYD5mnie wybaw i uwolnij z rąk cudzoziemców, tych, których usta na wiatr rzucają słowa, a których prawica krzywoprzysięga>.
14.BRYTYJKAWybaw mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, Których usta mówią kłamstwo, A prawica ich jest prawicą zdradliwą.
15.POZNAŃSKAOd miecza wrogiego ocal mnie, wyrwij mnie z ręki obcych, których usta wypowiadają kłamstwa, których prawica jest wiarołomna.
16.WARSZ.PRASKAWyrwij mnie z rąk cudzoziemców. Kłamstwem jest wszystko, co ich usta mówią a swoją prawicą przysięgają fałszywie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybaw i ocal mnie z ręki synów obczyzny; tych, których usta mówią fałsz i których prawica jest zawodną prawicą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWyzwól mnie i ratuj z ręki cudzoziemców, Których usta głoszą marność, A prawa ręka knuje zdradę.
19.TOR.PRZ.Wybaw mnie i ocal z ręki synów obcych, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą zdradliwą;