« Psal 144:12 Księga Psalmów 144:13 Psal 144:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(143:15) Komory jich pełne, rzygające z tego w ono. (143:16a) Owce jich płodne, opłwite w chodziech swojich,
2.PS.PUŁAWSKI(143:15) Piwnice jich pełny, rzygające z tego w ono. (143:16a) Owce jich kotny, opłwite w chodziech swoich,
3.WUJEK.1923Spiżarnie ich pełne, jedno po drugiem wydające: owce ich płodne, wielkiemi trzodami wychodzące.
4.GDAŃSKA.1881Szpiżarnie nasze pełne niech wydawają wszelakie potrzeby; trzody nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy w oborach naszych.
5.GDAŃSKA.2017Aby nasze spichlerze były pełne, obficie zaopatrzone we wszystko, nasze stada rodziły tysiące i dziesięć tysięcy w naszych zagrodach;
6.PS.BYCZ.1854Spiżarnie-nasze, aby były napełnione dostatkami żywności, z-każdego gatunku; owce-nasze, żeby się-mnożyły-tysiącami, dziesięciotysiącznie, w-zagrodach-naszych.
7.GÖTZE.1937Oby spichlerze nasze były pełne; wydając wszelakie zapasy; trzody nasze mnożyły się w tysiące i dziesiątki tysięcy na pastwiskach naszych;
8.CYLKOWNasze stodoły pełne, aby starczyły od zbioru do zbioru, trzody nasze w tysiącach i krociach na błoniach naszych.
9.KRUSZYŃSKISpiżarnie nasze niech będą pełne zbiorów wszelkich gatunków; trzody nasze niech rodzą tysiące - dziesiątki tysięcy w oborach naszych.
10.ASZKENAZY Spichrze nasze pełne, opływające od karmu do karmu, owce nasze rzucające płód tysiączny, rozmnożone na naszych polanach.
11.SZERUDASpichlerze nasze niech będą pełne, zaopatrzone we wszelakie płody; owce nasze niech rodzą tysiące, niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych pastwiskach!
12.TYSIĄCL.WYD1(143:13) Niech pełne będą nasze spichlerze, zasobne we wszelkie owoce. Niech owce nasze tysiąckroć płodne, na polach naszych mnożą się tysiącami;
13.TYSIĄCL.WYD5Niech pełne będą nasze spichlerze, zasobne we wszelkie plony. Niech trzody nasze po tysiąckroć płodne na polach naszych mnożą się tysiącami;
14.BRYTYJKASpichlerze nasze niech będą pełne, Zaopatrzone we wszelkie płody. Owce nasze niech rodzą tysiące, Niech rodzą dziesięć tysięcy na naszych polach!
15.POZNAŃSKANiech nasze spichrze będą pełne, obfitujące we wszelkie płody, niech trzody nasze mnożą się nam w tysiące, w tysiące tysięcy na naszych pastwiskach;
16.WARSZ.PRASKANiech będzie w nich obfitość plonów wszelakich. Niech po tysiąckroć mnożą się nam stada, niech rodzą się tysiącami na naszych polach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By nasze stodoły były pełne i starczyło od zbioru do zbioru; a na naszych błoniach nasze trzody, w tysiącach i wydające tysiące.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNasze spichlerze będą pełne Plonów wszelkiego rodzaju, Nasze owce będą rodzić tysiące, dziesiątki tysięcy na naszych łąkach!
19.TOR.PRZ.Nasze spichlerze będą pełne plonów według swego rodzaju, nasze stada według swego rodzaju rodzić będą tysiące i dziesiątki tysięcy na naszych polach;