« Psal 144:1 Księga Psalmów 144:2 Psal 144:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(143:2) Miłosierdzie moje i ubieżenie moje, przyjemca moj i zbawiciel moj. (143:3) Zasłoniciel moj i weń jeśm pwał, jenż poddasz lud moj pod mnie.
2.PS.PUŁAWSKI(143:2) Miłosierdzie moje i utoka moja, przyjemca moj i zbawiciel moj. (143:3) Zaszczytca moj i weń pwał jeśm, jenże poddawasz lud moj pod mię.
3.WUJEK.1923Miłosierdzie moje i ucieczka moja, wspomożyciel mój i wybawiciel mój: obrońca mój, i w nimem nadzieję miał, który poddawa lud mój pod mię.
4.GDAŃSKA.1881Miłosierdziem mojem, i twierdzą moją, ucieczką moją, wybawicielem moim, i tarczą moją on mi jest, przetoż w nim ufam; onci podbija pod mię lud mój.
5.GDAŃSKA.2017Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza; ten, któremu ufam, on mi poddaje mój lud.
6.PS.BYCZ.1854O-dobroci-moja, i-twiérdzo-moja! O-warowna-góro-moja, i-ucieczko-moja! On, tarczą-moją; więc-do-Niego uciékam-się, który-poddającym, lud-mój, podemnie.
7.GÖTZE.1937Dobroci moja i Twierdzo moja, mój Zamku warowny i Wybawicielu mój; Tarczo moja i Ten, któremu ufam, który mnie poddaje narody!
8.CYLKOWDobroczyńca mój i warownia moja, obrona moja i zbawca mój, tarcza moja, i Nim się osłaniam; który poddał naród mój podemnie.
9.KRUSZYŃSKIMiłosierdzie moje i twierdza moja, ucieczka moja i wybawienie moje, tarcza moja i w Nim zaufałem. On podbija lud mój podemnie.
10.ASZKENAZY On łaska mą i twierdzą moją, mem wywyższeniem i oswobodzicielem moim, tarczą mi, i w Nim znalazłem schronienie, On, który lud mój poddaje podemnie.
11.SZERUDAŁaska moja i twierdza moja, obrona moja i wybawca mój, tarcza moja i ucieczka moja; On poddaje narody mej władzy.
12.TYSIĄCL.WYD1(143:2) On miłosierdziem dla mnie i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i moją ucieczką, On, który ludy poddaje mej władzy.
13.TYSIĄCL.WYD5On moim wiernym sprzymierzeńcem i warownią moją, osłoną moją i moim wybawcą, moją tarczą i Tym, któremu ufam, On, który mi poddaje ludy.
14.BRYTYJKAŁaska moja i twierdza moja, Obrona moja i wybawca mój, Tarcza moja i ucieczka moja; On mi poddaje narody.
15.POZNAŃSKAOn - łaska moja i warownia moja, moje schronienie i mój wybawiciel, tarcza moja, Jemu się powierzam, On oddaje ludy pod moją władzę.
16.WARSZ.PRASKATyś moją łaską i warownią moją, Tyś twierdzą i wybawieniem moim, Tyś tarczą, której zaufałem, Ty pod mą władzę poddajesz ludy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój Dobroczyńca, moja Warownia, moja Obrona, mój Zbawca i moja Tarcza; Nim się osłaniam, On poddał pode mnie mój naród.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITMój łaskawca i moja twierdza, Mój wybawca i moja warownia, Moja tarcza - w Nim moje schronienie - I Ten, który mi poddaje narody.
19.TOR.PRZ.Moje miłosierdzie i moja twierdza, moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza. Ten, któremu ufam, On mi poddaje mój lud.