« Psal 144:3 Księga Psalmów 144:4 Psal 144:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(143:5) Człowiek prozności podobien uczynion jest, dni jego jako cień mijają.
2.PS.PUŁAWSKI(143:5) Człowiek prozności podobien uczynion jest, dniowie jego jako cień mijają.
3.WUJEK.1923Człowiek podobny stał się marności: dni jego jako cień przemijają.
4.GDAŃSKA.1881Człowiek marności jest podobny; dni jego jako cień pomijający.
5.GDAŃSKA.2017Człowiek jest podobny do marności; jego dni jak cień, który przemija.
6.PS.BYCZ.1854Człowiek, do-próżności podobien; dni-jego, jako-cień przechodzący.
7.GÖTZE.1937Człowiek podobny jest tchnieniu, dni jego są jak cień, który przemija.
8.CYLKOWCzłowiek do tchnienia podobny, dni jego jako cień przemijający.
9.KRUSZYŃSKICzłowiek podobny jest do marności: dni jego, jako cień przemijają.
10.ASZKENAZY Człowiek podobien do nicości, dni jego do cienia, co przemija.
11.SZERUDACzłowiek podobny do tchnienia, dni jego są jak cień, co mija.
12.TYSIĄCL.WYD1(143:4) Do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego — do cienia, co mija.
13.TYSIĄCL.WYD5Człowiek jest podobny do tchnienia wiatru, dni jego jak cień mijają.
14.BRYTYJKACzłowiek podobny jest do tchnienia, Dni jego są jak cień, co mija.
15.POZNAŃSKAPodobny jest człowiek do tchnienia wiatru, a dni jego jak cień, który przemija.
16.WARSZ.PRASKACzłowiek jest podobny do jednego tchnienia, a dni jego są jak cień, co przemija.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Człowiek podobny jest do tchnienia, jego dni są jak cień co przemija.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek przecież jest niczym tchnienie, Jego dni są jak cień, który mija.
19.TOR.PRZ.Człowiek podobny jest do tchnienia; jego dni jak cień, który mija.