« Psal 145:3 Księga Psalmów 145:4 Psal 145:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(144:4) Pokolenie i pokolenie chwalić będzie działa twoja i moc twoję powiadać będą.
2.PS.PUŁAWSKI(144:4) Pokolenie i pokolenie chwalić będzie działa twoja i moc twoję powiadać będą.
3.WUJEK.1923Naród i naród będzie chwalił uczynki twoje: i moc twoję będą oznajmować.
4.GDAŃSKA.1881Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.
5.GDAŃSKA.2017Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać twoje dzieła i opowiadać o twoich potężnych czynach.
6.PS.BYCZ.1854Pokolenié, po-pokoleniu, będzie-chwaliło dziéła-Twoje; a-siły-Twe, będą-opowiadane.
7.GÖTZE.1937Jedno pokolenie drugiemu niech wysławia dzieła Twoje i niech oznajmuje potężne czyny Twoje!
8.CYLKOWPokolenie pokoleniu niech wychwala dzieła Twoje, i wszechmoc Twoję niech rozpowiadają.
9.KRUSZYŃSKIDeleth. Z pokolenia na pokolenie wychwalać będą czyny Twoje i wielkość Twoją opowiadać.
10.ASZKENAZYPokolenie pokoleniu sławić będzie dzieła Twoje a obwieszczą Twą mocarną potęgę.
11.SZERUDAPokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiadają o wszechmocy Twojej.
12.TYSIĄCL.WYD1(144:4) {Dalet} Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i potęgę Twoją zwiastuje.
13.TYSIĄCL.WYD5{Dalet} Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.
14.BRYTYJKAPokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.
15.POZNAŃSKAWiek głosi wiekowi o Twoich dziełach, oznajmia o Twojej wszechmocy.
16.WARSZ.PRASKA[Dalet] Z pokolenia na pokolenie niech trwa sława dzieł Twoich i niech się opowiada o Twych wielkich czynach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokolenie niechaj wychwala pokoleniu Twoje dzieła i rozpowiada Twoją wszechmoc.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITPokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła I opowiada o Twojej potędze.
19.TOR.PRZ.2023Pokolenie pokoleniu głosi chwałę Twoich dzieł i będzie obwieszczać o Twoich potężnych czynach.