« Psal 146:2 Księga Psalmów 146:3 Psal 146:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(145:2) Nie pwajcie w książęta, w syny ludzskie, w jichże nie jest zbawienia.
2.PS.PUŁAWSKI(145:2) Ni pwajcie ❬w książęta❭, w syny ludzkie, w jichże nie zbawienia.
3.WUJEK.1923Nie ufajcie w książętach: w syniech człowieczych, w których nie masz zbawienia.
4.GDAŃSKA.1881Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
5.GDAŃSKA.2017Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.
6.PS.BYCZ.1854Nie dufajcie w-książeta, w-syna człowieczego; bo-nie-ma, u-niego, zbawienia.
7.GÖTZE.1937Nie polegajcie na książętach, na synu ludzkim, u którego niema wybawienia!
8.CYLKOWNie polegajcie na możnych, na synu człowieka, u którego niema pomocy.
9.KRUSZYŃSKINie ufajcie książętom, ani synom ludzkim, u których niemasz wybawienia.
10.ASZKENAZY Nie polegajcie na możnych, na synu człowieczym, w którym niemasz zbawienia.
11.SZERUDANie polegajcie na książętach, ani na człowieku, który nie może pomóc!
12.TYSIĄCL.WYD1(145:3) Nie pokładajcie ufności we władcach ani w człowieku, u którego nie masz ocalenia.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
14.BRYTYJKANie pokładajcie ufności w książętachAni w człowieku, który nie może pomóc!
15.POZNAŃSKANie pokładajcie waszej ufności w książętach, w synu człowieczym, który ocalić nie zdoła,
16.WARSZ.PRASKANie polegajcie na samych książętach ani na ludziach, którzy wam nic nie pomogą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie polegajcie na możnych; ani na synu człowieka, u którego nie ma pomocy
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ufajcie ludziom i ich wpływom, Nie ufajcie zwykłym śmiertelnikom, którzy nie są w stanie poratować nikogo.
19.TOR.PRZ.Nie pokładajcie ufności we władcach ani w synu człowieka, w którym nie ma wybawienia.