« Psal 146:3 Księga Psalmów 146:4 Psal 146:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(145:3) Wynidzie duch jego i wroci się w ziemię swą, w on dzień zginą wszytki myśli jich.
2.PS.PUŁAWSKI(145:3) Wynidzie duch jego i wroci sie w ziemię swoję, w on dzień zginą wszystki myśli jich.
3.WUJEK.1923Wynidzie duch jego, a obróci się w ziemię swoję: w ten dzień zginą wszystkie myśli ich.
4.GDAŃSKA.1881Wynijdzie duch jego, i nawróci się do ziemi swojej; w onże dzień zginą wszystkie myśli jego.
5.GDAŃSKA.2017Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.
6.PS.BYCZ.1854Wyjdzieli duch-jego, on wróci-się, do-ziemi-swojéj; w-dniu, tym-samym, zginą zamysły-jego.
7.GÖTZE.1937Wychodzi duch jego i obraca się znów w ziemię; dnia tego giną wszystkie plany jego!
8.CYLKOWUjdzie duch jego, wróci do prochu swojego; w on dzień znikną zamysły jego.
9.KRUSZYŃSKIWynijdzie duch jego i wróci do ziemi swej, w dniu onym zginą myśli jego.
10.ASZKENAZY Wyjdzie dusza jego, powróci do swej ziemi, w tymże dniu zginęły bożyszcza jego.
11.SZERUDAGdy wyjdzie duch jego i wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie jego zamysły.
12.TYSIĄCL.WYD1(145:4) Gdy dech go opuści, wróci do swej ziemi, wówczas przepadną wszelkie jego zamiary.
13.TYSIĄCL.WYD5Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary.
14.BRYTYJKAGdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.
15.POZNAŃSKAbo kiedy odda ducha, wróci do swojej ziemi, w tym dniu zginą jego zamiary.
16.WARSZ.PRASKABo człowiek oddaje ducha i wraca do ziemi, i przepadają wszystkie Jego plany.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego duch ujdzie, a on wróci do swojego prochu; w ów dzień znikną jego zamysły.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy opuszcza ich duch, znowu stają się prochem I w tym dniu wszystkie ich plany giną.
19.TOR.PRZ.Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tym dniu zginą wszystkie jego myśli.