« Psal 147:4 Księga Psalmów 147:5 Psal 147:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(146:5) Wieliki Pan nasz i wielika moc jego a mądrości jego nie jest czysła,
2.PS.PUŁAWSKI(146:5) Wieliki Gospodzin nasz i wielika moc jego a mądrości jego nie jest czysła,
3.WUJEK.1923Wielki Pan nasz, i wielka moc jego: a mądrości jego niemasz liczby.
4.GDAŃSKA.1881Wielki jest Pan nasz, i wielki w mocy; rozumienia jego niemasz liczby.
5.GDAŃSKA.2017Wielki jest nasz Pan i zasobny w moc; jego mądrość jest niezmierzona.
6.PS.BYCZ.1854Wielkim, Pan-nasz, i-wielkiéj siły; mądrość-Jego, nie wypowiedzianą.
7.GÖTZE.1937Wielki jest Pan nasz i bogaty w potęgę; mądrości Jego niema miary.
8.CYLKOWWielki Pan nasz i wszechmocny, mądrości Jego bez liku.
9.KRUSZYŃSKIWielki jest Pan nasz i wielka Jego moc - rozum Jego niema granic.
10.ASZKENAZY Wielkim Pan nasz i możny siłą, rozumności Jego niemasz liczby.
11.SZERUDAWielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona.
12.TYSIĄCL.WYD1(146:5) Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrości Jego nie ma miary.
13.TYSIĄCL.WYD5Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana.
14.BRYTYJKAWielki jest Pan nasz i potężny w mocy, Mądrość jego jest niezmierzona.
15.POZNAŃSKAWielki jest nasz Pan i wszechmocny, a mądrość Jego nie zna miary.
16.WARSZ.PRASKAWielki jest nasz Pan i potężny, a Jego mądrość niezmierzona.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasz Pan jest wielki i wszechmocny, Jego mądrość jest nieskończona.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWielki jest nasz Pan i potężny w swej mocy, A Jego mądrość jest niezgłębiona.
19.TOR.PRZ.Wielki jest nasz Pan i potężny mocą; Jego mądrość jest niezmierzona.