« Psal 148:10 Księga Psalmów 148:11 Psal 148:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIKrolowie ziemie i szwytki ludzie, książęta i wszytcy sędzie ziemie.
2.PS.PUŁAWSKIKrolowie ziemie i wszystcy ludzie, książęta i wszystcy sędzie ziemie.
3.WUJEK.1923Królowie ziemscy, i wszyscy narodowie: książęta, i wszyscy sędziowie ziemscy.
4.GDAŃSKA.1881Królowie ziemscy, i wszystkie narody; książęta i wszyscy sędziowie ziemi;
5.GDAŃSKA.2017Królowie ziemscy i wszystkie narody; władcy i wszyscy sędziowie ziemi;
6.PS.BYCZ.1854Królowie ziemscy, i-wszystkie ludy; książęta, i-wszyscy sędziowie ziemi;
7.GÖTZE.1937Królowie ziemscy i wszystkie narodowości; książęta i wszyscy sędziowie ziemi;
8.CYLKOWKrólowie ziemi i wsze narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi.
9.KRUSZYŃSKIKrólowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi!
10.ASZKENAZY Królowie ziemi i wszystkie narody, książęta i wszyscy ziemi sędziowie!
11.SZERUDAKrólowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy władcy ziemi!
12.TYSIĄCL.WYD1królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie na ziemi,
13.TYSIĄCL.WYD5królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
14.BRYTYJKAKrólowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!
15.POZNAŃSKAKrólowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi.
16.WARSZ.PRASKAa także królowie ziemi i wszystkie narody, i książęta, i ziemię sądzący,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Królowie ziemi, wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITKrólowie ziemi i wszystkie narody, Wszyscy książęta i sędziowie ziemi,
19.TOR.PRZ.Królowie ziemi i wszystkie narody; władcy i wszyscy sędziowie ziemi;