« Psal 148:12 Księga Psalmów 148:13 Psal 148:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(148:12b) chwalcie imię panowo, bo powyszono jest imię jego samego. (148:13a) Chwała jego na niebie i na ziemi,
2.PS.PUŁAWSKI(148:12b) chwalcie imię boże, bo powyszszono jest imię jego samego. (148:13a) Chwała jego na niebie i na ziemi,
3.WUJEK.1923(148:12b) niech imię Pańskie chwalą; (148:13) Bo wywyższyło się imię jego samego: wyznanie jego na niebie i na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcie imię Pańskie; albowiem wywyższone jest imię jego samego, a chwała jego nad ziemią i niebem.
5.GDAŃSKA.2017Niech chwalą imię PANA, bo tylko jego imię jest wzniosłe, a jego chwała nad ziemią i niebem.
6.PS.BYCZ.1854Niech-chwalą to Imię Pana: bo szczytném Imię-Jego, tylko-samego-Jego; majestat-Jego, nad ziemią i-niebiosami;
7.GÖTZE.1937Niech chwalą imię Pańskie; albowiem wielce wywyższone jest imię Jego, ono samo, a majestat Jego nad ziemią i niebem.
8.CYLKOWNiech chwalą imię Boga, bo wzniosłém imię Jego jedynie; wspaniałość Jego nad ziemią i niebem.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie imię Pańskie, albowiem wywyższone jest imię Jego samego; chwała Jego na ziemi i na niebie.
10.ASZKENAZY Wielbić będą imię Jehowy, gdyż wyniosłe imię Jego jedynie, - wdzięk Jego nad ziemię i niebiosy!
11.SZERUDANiech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosie, chwała Jego jest nad ziemią i niebem!
12.TYSIĄCL.WYD1niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego przewyższa ziemię i niebiosa
13.TYSIĄCL.WYD5niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
14.BRYTYJKANiech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem!
15.POZNAŃSKANiech wychwalają Imię Jahwe, bo tylko Jego Imię jest wzniosłe, Jego majestat jest ponad niebo i ziemię.
16.WARSZ.PRASKAwszyscy niech wychwalają Imię Pana, bo wspaniałe jest tylko Jego Imię, a Jego majestat ponad ziemią i niebem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech chwalą Imię WIEKUISTEGO, bo jedynie Jego Imię jest wzniosłe, a Jego wspaniałość nad ziemią i niebiosami.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech wszyscy chwalą imię JHWH, Gdyż samo Jego imię jest wzniosłe, Jego chwała rozciąga się nad ziemią i niebem!
19.TOR.PRZ.Niech chwalą imię Jhwh, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, a Jego chwała nad ziemią i niebiosami.