« Psal 148:13 Księga Psalmów 148:14 Psal 149:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(148:13b) i powyszył jest rog luda swego. (148:14) Chwała wszem świętym jego, synom Izrahel, ludu przybliżającemu sie jemu.
2.PS.PUŁAWSKI(148:13b) i powyszszył rog luda swego. (148:14) Chwała wszem świętym jego, synom Israhel, ludu przybliżającemu sie jemu.
3.WUJEK.1923I wywyższył róg ludu swego: Chwała wszystkim świętym jego: synom Izraelskim, ludowi przybliżającemu się do niego. Alleluja.
4.GDAŃSKA.1881I wywyższył róg ludu swego, chwałę wszystkich świętych jego, mianowicie synów Izraelskich, ludu jemu najbliższego. Halleluja.
5.GDAŃSKA.2017I wywyższył róg swego ludu, chwałę wszystkich jego świętych, zwłaszcza synów Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.
6.PS.BYCZ.1854Bo, wywyższył róg, dla-ludu-swojego, który przedmiotem jest chwały, wszystkim miłującym-Go; dzieciom Izraela, ludowi, bliskiemu siebie. Halelu-Ja (Chwalcie Pana).
7.GÖTZE.1937I On wywyższył róg ludu Swego, na chwałę wszystkim pobożnym Jego, dzieciom Izraela, ludowi, który jest Mu bliski. Alleluja!
8.CYLKOWPodniósł potęgę narodu Swego, sławę wszystkich cnotliwych Swoich, synów Izraela, ludu Mu blizkiego. - Halleluja.
9.KRUSZYŃSKII wywyższył róg ludu swego, chwałę wszystkich świętych Jego - synów Izraelowych - narodu Mu bliskiego. Alleluja!
10.ASZKENAZY I podniesie On róg ludu Swego, - chwała wszystkim miłościwym Jego, synom Izraela, ludowi, co blizki Mu. Hallelujah.
11.SZERUDAWysoko podniósł róg swego ludu: na chwałę wszystkich Jego wiernych synów Izraela, ludu Mu bliskiego. Alleluja.
12.TYSIĄCL.WYD1i pomnaża potęgę Jego ludu. To chluba wszystkich Jego świętych, synów Izraela — ludu, co Mu bliski.
13.TYSIĄCL.WYD5i pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela - ludu, który Mu jest bliski. Alleluja.
14.BRYTYJKAPomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym jego – Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.
15.POZNAŃSKAOn wywyższa róg ludu swojego, dumę dla wszystkich Jego wiernych, dla synów Izraela, ludu tak Mu bliskiego. Alleluja.
16.WARSZ.PRASKAOn przymnaża mocy swojemu ludowi i chwały wszystkim miłośnikom swoim, synom Izraela, ludowi, który jest Mu bliski. Alleluja!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wzniósł potęgę Swojego ludu, sławę wszystkich Swoich świętych synów Israela, bliskiego Mu narodu. HALLELUJA!
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn też utrwalił moc swojego ludu, Zadbał o godność wszystkich Mu oddanych - Synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Alleluja!
19.TOR.PRZ.I wywyższył róg swego ludu, chwałę wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu Mu bliskiego. Chwalcie Jh[wh].