« Psal 148:5 Księga Psalmów 148:6 Psal 148:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIUstawił je na wieki i na wiek wiekom, kaźń założył jest, a nie minie.
2.PS.PUŁAWSKIUstawił je na wieki i na wiek wiekom, kaźń założył, a nie minie.
3.WUJEK.1923Postanowił je na wieki i na wieki wieków: ustawę dał i nie przeminie.
4.GDAŃSKA.1881I wystawił je na wieki wieczne; założył im kres, którego nie przestępują.
5.GDAŃSKA.2017I ustanowił je na wieki wieków; dał prawo, które nie przeminie.
6.PS.BYCZ.1854I-ustalił-je, od-wieczności, na-wieki; On, prawo nadał, i-nie będzie-przekroezoné.
7.GÖTZE.1937I postawił je na zawsze i na wieki, dał im ustawę, której nie przekroczą.
8.CYLKOWI ustanowił je na wieki wieków, prawo nadał i nie zmieni.
9.KRUSZYŃSKIUstawił je na wieki wieczne, dał ustawę i nie będzie przestąpiona.
10.ASZKENAZY I ustawił je na wieczność jako świat tajemny, prawo nadał a nie przekroczą.
11.SZERUDAUstanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie.
12.TYSIĄCL.WYD1i ustanowił je po wszystkie czasy: dał im prawo, które nie przeminie.
13.TYSIĄCL.WYD5utwierdził je na zawsze, na wieki; nadał im prawo, które nie przeminie.
14.BRYTYJKAUstanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.
15.POZNAŃSKAUstalił je na wszystkie wieki, dał prawo, które nie przeminie.
16.WARSZ.PRASKAOn osadził wszystko raz na zawsze i ustanowił nieprzekraczalne prawa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ustanowił je na wieki wieków, nadał też prawo i nie minie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn ustanowił je na wieki wieków, Ustalił porządek, który nie przeminie.
19.TOR.PRZ.I ustanowił je na wieki wieków; dał prawo, które nie przeminie.