« Psal 150:1 Księga Psalmów 150:2 Psal 150:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIChwalcie ji w siłach jego, chwalcie ji podług mnożstwa wielkości jego!
2.PS.PUŁAWSKIChwalcie ji w siłach jego, chwalcie ji podług mnostwa wielikości jego!
3.WUJEK.1923Chwalcie go w możnościach jego: chwalcie go według mnóstwa wielkości jego.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie go za jego potężne dzieła; chwalcie go za jego wielką dostojność.
6.PS.BYCZ.1854Chwalcie-Go, za-wszechwładztwa Jego; wysławiajcie-Go, według wielkości dostojności-Jego.
7.GÖTZE.1937Chwalcie Go za potężne dzieła Jego; chwalcie Go według wielkiego majestatu Jego!
8.CYLKOWChwalcie go we wszechmocy Jego, chwalcie Go wedle ogromu wielkości Jego.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie Go w mocach Jego, chwalcie Go według wielkiej dostojności Jego!
10.ASZKENAZY Wielbcie Go we włodarnej potędze Jego, wielbicie Go, jako możność wielkości Jego!
11.SZERUDAChwalcie Go dla potężnych Jego dzieł, chwalcie Go za niezmierzoną Jego wielkość!
12.TYSIĄCL.WYD1Chwalcie Go za możne Jego dzieła, chwalcie za najwyższy Jego majestat.
13.TYSIĄCL.WYD5Chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
14.BRYTYJKAChwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!
15.POZNAŃSKAChwalcie Go za możne Jego dzieła, chwalcie Go za Jego wielki majestat.
16.WARSZ.PRASKAWychwalajcie Pana za Jego wielkie czyny, wychwalajcie Go za ogrom Jego potęgi!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie Go w Jego wszechmocy, chwalcie Go według ogromu Jego wielkości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChwalcie Go za potężne Jego dokonania, Chwalcie stosownie do Jego niezrównanej wielkości!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Go za Jego potężne dzieła; chwalcie Go za Jego niezrównaną wielkość.