« Psal 150:2 Księga Psalmów 150:3 Psal 150:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIChwalcie ji w źwięce trąby, schwalcie ji w żałtarzu i w gęślich!
2.PS.PUŁAWSKIChwalcie ji w źwięce trąby, chwalcie ji w żołtarzu i w gęśloch!
3.WUJEK.1923Chwalcie go głosem trąby: chwalcie go na arfie i na cytrze.
4.GDAŃSKA.1881Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie.
5.GDAŃSKA.2017Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na cytrze i na harfie.
6.PS.BYCZ.1854Chwalcie-Go, z-dźwiękiem trąby; wychwalajcie-Go, na-harfie i-lutni.
7.GÖTZE.1937Chwalcie Go dźwiękiem puzonów; chwalcie Go na harfie i na lutni!
8.CYLKOWChwalcie Go głosem trąb, chwalcie Go na lutni i cytrze.
9.KRUSZYŃSKIChwalcie Go na głośnych trąbach, chwalcie Go na lutni i na harfie!
10.ASZKENAZY Wielbcie Go dęciem puzonu, wielbcie Go na lutni i harfie!
11.SZERUDAChwalcie Go na głośnych trąbach, chwalcie Go na harfie i cytrze!
12.TYSIĄCL.WYD1Chwalcie Go dźwiękiem trąby, chwalcie na harfie i cytrze.
13.TYSIĄCL.WYD5Chwalcie Go dźwiękiem rogu, chwalcie Go na harfie i cytrze!
14.BRYTYJKAChwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze!
15.POZNAŃSKAChwalcie Go głosem trąby, chwalcie Go na harfie i cytrze.
16.WARSZ.PRASKAWychwalajcie Go przy dźwiękach rogu, wychwalajcie Go na harfie i cytrze!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chwalcie Go głosem trąb, chwalcie Go na lutni i na cytrze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITChwalcie Go dźwiękiem rogu, Chwalcie na harfie i cytrze!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Go wśród dźwięków rogu; chwalcie Go na cytrze i na lirze.