« Psal 15:5 Księga Psalmów 16:1 Psal 16:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(15:1a) Schowaj mie, Gospodnie, bo jeśm pwał w cię.
2.PS.PUŁAWSKI(15:1a) Zachowaj mie, Gospodnie, bo jeśm pwał w tobie.
3.WUJEK.1923(16:1) Tytułu napis samemu Dawidowi. (16:2a) Zachowaj mię, Panie; bom nadzieję miał w tobie.
4.GDAŃSKA.1881(16:1) Złota pieśń Dawidowa. (16:2a) Strzeż mię, o Boże! bo w tobie ufam.
5.GDAŃSKA.2017Miktam Dawida. Strzeż mnie, o Boże, bo tobie ufam.
6.PS.BYCZ.1854Złoty-wiersz Dawida. Strzeż-mię, o Boże! bo ufam w-Tobie.
7.GÖTZE.1937ZŁOTY klejnot Dawida. Zachowaj mię, Boże! bo Tobie ufam.
8.CYLKOWKlejnot Dawida. - Ochroń mnie Boże, gdyż ufam Ci.
9.KRUSZYŃSKIHymn Dawida. Strzeż mnie, o Panie! ponieważ położyłem ufność w Tobie.
10.ASZKENAZYKlejnot Dawidowy. Strzeż mię wszechpotężny Boże, gdyż pod Twoją się chronię opiekę.
11.SZERUDAMiktam Dawidowy. Strzeż mię, o Boże, bom Tobie zaufał!
12.TYSIĄCL.WYD1(15:1) Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
13.TYSIĄCL.WYD5Miktam. Dawidowy. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
14.BRYTYJKAMiktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!
15.POZNAŃSKAPieśń Dawida. Strzeż mnie, o Boże, do Ciebie się bowiem uciekam!
16.WARSZ.PRASKAMiktam. Psalm Dawida. Strzeż mnie, o Panie, Tobie zaufałem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Klejnot Dawida. Ochroń mnie Boże, gdyż Ci ufam.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDo złotej myśli. Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, gdyż w Tobie szukam schronienia!
19.TOR.PRZ.2023Miktam Dawida. Strzeż mnie, Boże, bo Tobie ufam!