« Psal 16:9 Księga Psalmów 16:10 Psal 16:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(15:10) Bo nie ostawisz dusze mojej w piekle i ❬nie❭ dasz świętemu twemu widzieć zgnicia.
2.PS.PUŁAWSKI(15:10) Bo nie ostawisz dusze mojej w piekle i nie dasz świętemu twemu widzieć zgnicia.
3.WUJEK.1923Albowiem nie zostawisz dusze mojéj w piekle: ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.
4.GDAŃSKA.1881Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia.
5.GDAŃSKA.2017Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle ani nie dopuścisz swemu Świętemu doznać zniszczenia.
6.PS.BYCZ.1854Że nie zostawisz duszy-méj w-grobie; Ty nie dopuścisz pobożnego-Twego do-doznania zepsucia.
7.GÖTZE.1937Bo nie pozostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by pobożny Twój oglądał rozkład.
8.CYLKOWBo nie zostawisz duszy mojéj przepaści, nie dasz pobożnemu Twemu widzieć zagubę.
9.KRUSZYŃSKIbo nie zostawisz mej duszy w otchłani. ani nie dozwolisz świętemu Twemu oglądać skażenia.
10.ASZKENAZYBo wszak Ty nie porzucisz duszy mej w przepaść wieczystą, ani też dasz Twym miłościwym, by oglądali grób zatracenia.
11.SZERUDAbo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by Twój wierny oglądał grób.
12.TYSIĄCL.WYD1(15:10) bo w kraju zmarłych duszy mej nie pozostawisz, nie dozwolisz, by święty Twój doznał skażenia.
13.TYSIĄCL.WYD5bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
14.BRYTYJKABo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.
15.POZNAŃSKANie wydasz mnie bowiem Szeolowi, nie dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał skażenia.
16.WARSZ.PRASKABo wiem, że nie poślesz mnie do kraju umarłych, nie dopuścisz, by Twoi wierni pozostali w grobie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie zostawisz mojej duszy Krainie Umarłych, nie dasz widzieć zepsucia Twojemu pobożnemu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych, Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób.
19.TOR.PRZ.2023Nie pozostawisz bowiem mojej duszy w Szeolu ani nie dopuścisz swojemu świętemu, aby zobaczył zniszczenie.