« Psal 16:8 Księga Psalmów 16:9 Psal 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(15:9) Przetoż wiesieliło sie jest sierce moje i radował sie jest język moj; i nadto ciało moje odpoczynie w nadzieji.
2.PS.PUŁAWSKI(15:9) Przeto wiesieliło sie sierce moje i radował sie język moj; i nadto ciało moje odpoczynie w nadzieji.
3.WUJEK.1923Przetóż się uweseliło serce moje, i rozradował się język mój: nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż uweseliło się serce moje, a rozradowała się chwała moja; dotego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie.
6.PS.BYCZ.1854Dla-tego cieszy-sie sercé-mé, i-raduje dusza-moja; nawet ciało-mé, spoczywać-będzie bezpiecznie;
7.GÖTZE.1937Przeto raduje się serce moje i weseli się dusza moja; i ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie.
8.CYLKOWPrzeto cieszy się serce moje i raduje godność moja, a ciało moje spoczywa bezpiecznie.
9.KRUSZYŃSKIDlatego rozweseliło się serce moje i uradowała się chwała moja, przeto ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie,
10.ASZKENAZYToż weseli się me serce, raduje się me lepsze "ja" a i ciało me pożywuje bezpiecznie -
11.SZERUDADlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, i ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie,
12.TYSIĄCL.WYD1(15:9) Dlatego się cieszy me serce, dusza się raduje i ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
13.TYSIĄCL.WYD5Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
14.BRYTYJKADlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie,
15.POZNAŃSKAPrzeto raduje się serce moje, weseli się duch mój, a także i ciało moje spoczywa bezpiecznie.
16.WARSZ.PRASKARaduje się więc moje serce i cieszy ma dusza, bezpieczne też będzie zawsze moje ciało.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego cieszy się moje serce oraz raduje mój język, a moja cielesna natura spoczywa bezpiecznie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego poweselało me serce, radość przenika me wnętrze, Więcej! Ciało również odpocznie bezpiecznie,
19.TOR.PRZ.2023Dlatego cieszy się moje serce i wykrzykuje z radości moje wnętrze, a moje ciało odpocznie bezpiecznie.