« Psal 17:9 Księga Psalmów 17:10 Psal 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(16:11b) tuk swoj są zgromadzili, usta jich m❬oł❭wiła pych.
2.PS.PUŁAWSKI(16:11b) tuk swoj są jęli, usta jich mołwiła pych.
3.WUJEK.1923Tłustość swoję zawarli: usta ich mówiły hardość.
4.GDAŃSKA.1881Tukiem swoim okryli się; hardzie mówią usty swemi.
5.GDAŃSKA.2017Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami.
6.PS.BYCZ.1854Tłustością-swą zatkani-są; oni, ustami-swemi, przemawiają z-dumą.
7.GÖTZE.1937Nieczule swe serca trzymają zamknięte, ustami swemi mówią dumnie.
8.CYLKOWTuczne serce swe zamknęli, usta ich przemawiają z wysoka.
9.KRUSZYŃSKITłuszczem swoim opasali się: mówią hardzie ustami swemi.
10.ASZKENAZY Usta ich są szczelnie zamknięte własnym ich tłuszczem, a jednak mówią i lo z wyniosłą dumą.
11.SZERUDAZamknęli zatłuszczone swe serce, wyniośle mówią ustami swymi.
12.TYSIĄCL.WYD1(16:10) zamykają swoje serce zatyłe, odzywają się butnie swoimi ustami.
13.TYSIĄCL.WYD5Zamykają oni swe nieczułe serca, przemawiają butnie swoimi ustami.
14.BRYTYJKASerce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, A usta ich mówią wyniośle.
15.POZNAŃSKANieczułe ich serca zamknięte są [na litość], z ich ust padają słowa zuchwałe.
16.WARSZ.PRASKAZamknęli swoje twarde serca, a ich usta miotają bardzo harde słowa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zamknęli swoje tuczne serce, a ich usta przemawiają z wysoka.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRozsadza ich duma, nic do nich nie dociera, Wypowiadają słowa pełne wyniosłości.
19.TOR.PRZ.Okryli się swoim tłuszczem, wyniośle mówią swoimi ustami.