« Psal 17:3 Księga Psalmów 17:4 Psal 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(16:5) Bychą nie mołwiła usta moja skutkow ludzkich, prze słowa warg twych ja jeśm strzegł drog twardych.
2.PS.PUŁAWSKI(16:5) By nie mołwiły usta moja skutkow ludzkich, prze słowa warg twoich ja jeśm strzegł drog trudnych.
3.WUJEK.1923Aby nie mówiły usta moje uczynków ludzkich: dla słów ust twoich jam przestrzegał dróg twardych.
4.GDAŃSKA.1881Co się tknie spraw ludzkich według słowa ust twoich, chroniłem się drogi okrutnika.
5.GDAŃSKA.2017Co się tyczy spraw ludzkich, dzięki słowom twoich ust wystrzegałem się dróg okrutnika.
6.PS.BYCZ.1854Co-do-czynów ludzkich, wedle-słowa warg-Twoich, jam wystrzégał-się dróg gwałciciela.
7.GÖTZE.1937W sprawach ludzkich, według słów warg Twoich, wystrzegałem się dróg czyniących przemoc.
8.CYLKOWWobec spraw ludzi, stosownie do słowa ust Twoich, wystrzegałem się dróg przestępcy.
9.KRUSZYŃSKICo do spraw ludzkich, według słowa ust Twoich, strzegłem się dróg okrutnika.
10.ASZKENAZY We wszelkiem ludzkiem poczynaniu dzięki słowom ust Twych wystrzegałem się i strzegłem dróg przestępcy.
11.SZERUDAPatrzałem na sprawy ludzkie, według Słowa warg Twoich unikałem dróg rozbójników.
12.TYSIĄCL.WYD1(16:4) ludzkim obyczajem; według słów warg Twoich strzegłem drogi Prawa.
13.TYSIĄCL.WYD5ludzkim obyczajem; według słów z Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtownika.
14.BRYTYJKAPrzeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoichUnikałem dróg, na których grasują rozbójnicy.
15.POZNAŃSKAjak to zazwyczaj czynią ludzie; posłuszny Twoim słowom wystrzegałem się drogi gwałtu.
16.WARSZ.PRASKANie dbam o to, co czynią ludzie. Ja trzymam się słów, co z Twych ust pochodzą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stosownie do słowa Twoich ust, wobec spraw ludzi wystrzegałem się dróg przestępcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do ludzkich czynów, to - zgodnie z Twym Słowem - trzymałem się z dala od ścieżek przemocy.
19.TOR.PRZ.Co do czynów ludzkich, dzięki słowom Twoich ust ustrzegłem się dróg przestępcy.