« Psal 18:17 Księga Psalmów 18:18 Psal 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:21) Przeszli są mie w dzień udręczenia mego i uczynił sie jest Gospodzin zaszczytca moj.
2.PS.PUŁAWSKI(17:21) Uśpieszyli sie przede mną w dzień udręczenia mego i uczynił sie Gospodzin odjimca moj.
3.WUJEK.1923(18:19) Uprzedzili mię w dzień utrapienia mego: i Pan stał się obrońcą moim.
4.GDAŃSKA.1881(18:19) Uprzedzili mię byli w dzień utrapienia mego; ale Pan był podporą moją.
5.GDAŃSKA.2017Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz PAN był moją podporą.
6.PS.BYCZ.1854(18:19) Oni-drogę-zaszli-mi, w-dniu klęski-mojéj; lecz-stał-się Pan, za-podporę dla-mnie.
7.GÖTZE.1937(18:19) Zaskoczyli mnie w dniu mego nieszczęścia, lecz Pan był mi podporą.
8.CYLKOW(18:19) Napadli mnie w dniu mego nieszczęścia, ale stał się Bóg podporą moją.
9.KRUSZYŃSKI(18:19) Uprzedzili mnie w dniu mego utrapienia, a Bóg stał się obrońcą dla mnie.
10.ASZKENAZY (18:19) co mnie uprzedzają w dzień mego nieszczęścia, lecz Jehowa staje się podporą mą, -
11.SZERUDA(18:19) Napadli mię w dniu mej niedoli, ale Pan był podporą moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(17:19) Napadli na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Pan był dla mnie obroną,
13.TYSIĄCL.WYD5(18:19) Napadają na mnie w dzień dla mnie złowrogi, lecz Pan jest mi obroną,
14.BRYTYJKA(18:19) Zaskoczyli mnie w dniu udręki mojej, Ale Pan był podporą moją.
15.POZNAŃSKA(18:19) Osaczyli mnie w dniu mego nieszczęścia, lecz Jahwe był mi podporą.
16.WARSZ.PRASKA(18:19) Rzucili się kiedyś na mnie w dzień mojej słabości, ale Pan stanął w mojej obronie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:19) Napadli mnie w dniu mojego nieszczęścia, ale BÓG stał się moją podporą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(18:19) Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, Ale PAN okazał się mym wsparciem.
19.TOR.PRZ.Wystąpili przeciwko mnie w dniu mojego utrapienia, lecz Jhwh był moją podporą.