« Psal 18:39 Księga Psalmów 18:40 Psal 18:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:44) I nieprzyjaciele moje dał jeś mnie tyłem, i nienawidzące mnie zagładził jeś.
2.PS.PUŁAWSKI(17:44) I nieprzyjaciele ❬moje❭ dałeś mnie tyłem, i nienawidzące mnie zagładził jeś.
3.WUJEK.1923(18:41) I nieprzyjaciół moich podałeś mi tył: i nienawidzące mię potraciłeś.
4.GDAŃSKA.1881(18:41) Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym tych, którzy mię nienawidzą, wykorzenił.
5.GDAŃSKA.2017Zmuszałeś moich wrogów do ucieczki, abym wykorzenił tych, którzy mnie nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854(18:41) Zatém,-nieprzyjaciół-mych, podawałeś mi kark; a,-nienawidzących-mię, wygubiłem-ich.
7.GÖTZE.1937(18:41) Zmusiłeś wrogów moich do ucieczki przede mną, i zgładziłem wszystkich nienawidzących mnie.
8.CYLKOW(18:41) I wrogów moich podałeś mi kark, a nieprzyjaciół moich zgładziłem.
9.KRUSZYŃSKI(18:41) Podałeś mi tył nieprzyjaciół moich, abym nienawidzących mnie wytracił.
10.ASZKENAZY (18:41) Ty to sprawiasz, że wrogowie moi muszą podać mi tyły a mogę wytępić tych, co mnie nienawidzą,
11.SZERUDA(18:41) Nieprzyjaciół moich zmusiłeś do ucieczki przede mną, a nienawidzących mnie zniszczyłeś.
12.TYSIĄCL.WYD1(17:41) do ucieczki zmusiłeś mych wrogów, a zniweczyłeś tych, co mnie nienawidzą.
13.TYSIĄCL.WYD5(18:41) zmuszasz wrogów moich do ucieczki, a wytracasz tych, co mnie nienawidzą.
14.BRYTYJKA(18:41) Sprawiłeś, że nieprzyjaciele moi uciekli przede mną, A ja zniszczę tych, którzy mnie nienawidzą.
15.POZNAŃSKA(18:41) Zmusiłeś nieprzyjaciół moich do ucieczki, wytraciłeś tych, którzy mnie nienawidzili.
16.WARSZ.PRASKA(18:41) Do ucieczki zmusiłeś mych wrogów, wytracasz tych, co mnie nienawidzą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:41) Podałeś mi kark moich nieprzyjaciół, a więc zgładziłem moich wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(18:41) Sprawiłeś, że wrogowie nadstawili mi karki, A ja zniszczyłem tych, którzy mnie nienawidzą.
19.TOR.PRZ.Zmuszałeś mych wrogów do ucieczki, abym zniszczył tych, którzy mnie nienawidzą.