« Psal 18:8 Księga Psalmów 18:9 Psal 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:11) Nakłonił niebiosa i zstąpił jest a ciemność pod nogami jego.
2.PS.PUŁAWSKI(17:11) Nakłonił niebiosa i wstąpił a mgła pod nogami jego.
3.WUJEK.1923(18:10) Nakłonił niebios, i zstąpił: i mgła pod nogami jego.
4.GDAŃSKA.1881(18:10) Nakłonił niebios, i zstąpił, a ciemność była pod nogami jego.
5.GDAŃSKA.2017Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod jego stopami.
6.PS.BYCZ.1854(18:10) Więc-nachylił niebiosa, i-spuszczał-się; a-ciemność była, pod nogami-Jego.
7.GÖTZE.1937(18:10) Pochylił niebiosa i zstąpił, i ciemność była pod Jego nogami.
8.CYLKOW(18:10) I skłonił niebiosa i zstąpił, i gęsta mgła pod stopami Jego.
9.KRUSZYŃSKI(18:10) Nakłonił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod nogami Jego.
10.ASZKENAZY (18:10) I nakłonił nieba a zestąpił, zaś obłok ciemny podle nóg Jego.
11.SZERUDA(18:10) Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod stopami Jego.
12.TYSIĄCL.WYD1(17:10) Nagiął niebiosa i zstąpił, a chmura czarna była pod Jego stopami.
13.TYSIĄCL.WYD5(18:10) Nagiął On niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami.
14.BRYTYJKA(18:10) Nachylił niebiosa i zstąpił, A ciemna chmura była pod stopami jego.
15.POZNAŃSKA(18:10) Nakłonił niebiosa i zstąpił, a ciemna chmura [kłębiła się] u Jego stóp.
16.WARSZ.PRASKA(18:10) Nagiął ku ziemi niebiosa i zstąpił, mając pod stopami ciemne obłoki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:10) Skłonił niebiosa i zstąpił, a pod Jego stopami gęsta mgła.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(18:10) A On nachylił niebo i zstąpił, Gęstą ciemność miał pod stopami,
19.TOR.PRZ.Nachylił niebiosa i zstąpił, a chmura burzowa była pod Jego stopami.