« Psal 19:10 Księga Psalmów 19:11 Psal 19:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(18:12) Bowiem sługa twoj strzeże jich, w strzeżeni jich odpłata wielika.
2.PS.PUŁAWSKI(18:12) Bowiem sługa twoj strzeże jich, w strzeżeniu jich odpłata wielika.
3.WUJEK.1923(19:12) Albowiem sługa twój strzeże ich, w przestrzeganiu ich odpłata wielka.
4.GDAŃSKA.1881(19:12) Sługa też twój bywa oświecony przez nie; a kto ich przestrzega, odnosi zapłatę wielką.
5.GDAŃSKA.2017Także twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę.
6.PS.BYCZ.1854(19:12) Zaisté, sługa-Twój, ostrzégany przez-nie; w-zachowywaniu-ich, nagroda wielka.
7.GÖTZE.1937(19:12) I sługa Twój jest przez nie nauczany; a kto ich przestrzega, ma wielką nagrodę.
8.CYLKOW(19:12) I sługa Twój ustrzeżony przez nie, w przestrzeganiu ich sowita nagroda.
9.KRUSZYŃSKI(19:12) Otóż sługa Twój jest oświecony przez nie; strzegąc je, odnosi zapłatę wielką.
10.ASZKENAZY (19:12) Toż sługa Twój ostrzeżon w nich wielce, z niezmierną ich pilnuje uwagą.
11.SZERUDA(19:12) I sługa Twój bierze z nich przestrogę, kto strzeże ich, ma wielką nagrodę.
12.TYSIĄCL.WYD1(18:12) Chociaż Twój sługa na nie uważa, w ich przestrzeganiu bardzo jest gorliwy,
13.TYSIĄCL.WYD5(19:12) Twój sługa na nie zważa, w ich przestrzeganiu zysk jest wielki.
14.BRYTYJKA(19:12) Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.
15.POZNAŃSKA(19:12) Choć sługa Twój przestrzega ich gorliwie i bardzo sumiennie stara się je zachować -
16.WARSZ.PRASKA(19:12) Twój sługa wielce sobie ceni ich pouczenia, kto ich przestrzega, już ma obfitą zapłatę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:12) Zaś Twój sługa jest przez nie ustrzeżony; sowita nagroda za ich przestrzeganie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(19:12) Twój sługa również doznał dzięki nim oświecenia, Tych, którzy ich przestrzegają, czeka wielka nagroda.