« Psal 19:13 Księga Psalmów 19:14 Psal 20:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(18:15) I będą, iż luba będą wymowienia ust mojich a myślenie sierca mego przed tobą zawżdy. (18:16) Gospodnie, pomocniku moj i zbawicielu moj!
2.PS.PUŁAWSKI(18:15) I będą, aż luby wymowy ust moich i myślenie sierca mego przed tobą zawżdy. (18:16) ❬Gospodnie, pomocniku moj i odkupicielu moj!❭
3.WUJEK.1923(19:15) I będą się podobać wymowy ust moich: i rozmyślanie serca mego przed oblicznością twoją zawsze, Panie, wspomożycielu mój, odkupicielu mój!
4.GDAŃSKA.1881(19:15) Niechże będą przyjemne słowa ust moich, i rozmyślanie serca mego przed obliczem twojem, Panie, skało moja, i odkupicielu mój!
5.GDAŃSKA.2017Niech będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, PANIE, moja Skało i mój Odkupicielu!
6.PS.BYCZ.1854(19:15) Niech-będą, ku-upodobaniu, słowa ust-moich, i-rozmyślanié serca-mego, przed-obliczem-Twém, o-Panie. Skało-moja, i-Odkupicielu-mój!
7.GÖTZE.1937(19:15) Niech Ci się podobają słowa ust moich i rozmyślanie serca mojego przed Tobą, Panie, opoko moja i wybawco mój!
8.CYLKOW(19:15) Oby znalazły upodobanie słowa ust moich i myśli serca mojego przed Tobą o Boże, opoko moja i wybawicielu mój.
9.KRUSZYŃSKI(19:15) Niechaj będą przyjemne słowa ust moich - i rozmyślanie serca mego przed obliczem Twojem. Boże! opoko moja i Odkupicielu mój!
10.ASZKENAZY (19:15) Niechajby zaś znalazły upodobanie powiedzenia ust moich i serca mego przędziwo - przed Tobą Jehowo, Ty opoko moja i Ty mój wybawco!
11.SZERUDA(19:15) Niechże słowa ust moich i myśli serca mego będą przyjemne Tobie, Panie, opoko moja i Zbawicielu mój!
12.TYSIĄCL.WYD1(18:15) Niech miłe będą słowa ust moich i myśli mego serca przed Tobą, Panie, opoko moja i mój Zbawicielu.
13.TYSIĄCL.WYD5(19:15) Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Opoko i mój Wybawicielu!
14.BRYTYJKA(19:15) Niech znajdą upodobanie słowa ust moichI myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!
15.POZNAŃSKA(19:15) Niech słowa moich ust i myśli mego serca znajdą upodobanie u Ciebie, Jahwe, Opoko moja i mój Wybawicielu!
16.WARSZ.PRASKA(19:15) Oby spodobały Ci się słowa ust moich, cokolwiek w sercu noszę, wszystko Ci pokazuję, Panie, opoko moja, wybawienie moje.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:15) Oby słowa moich ust i myśli mojego serca znalazły upodobanie przed Tobą, WIEKUISTY, moja Opoko i mój Wybawco.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(19:15) Przyjmij, PANIE, me wyznania I myśli, które noszę w sercu, Ty, moja Opoko i mój Odkupicielu!
19.TOR.PRZ.Niech będą miłe słowa moich ust i rozmyślanie mojego serca przed Twoim obliczem, Jhwh, moja Skało i mój Odkupicielu!