« Psal 19:2 Księga Psalmów 19:3 Psal 19:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(18:3) Nie mołw ani powieści, jichże nie słyszelibychą głosowie jich.
2.PS.PUŁAWSKI(18:3) Nie są mołwy ani kazania, ktorych by nie słyszany głosy jich.
3.WUJEK.1923(19:4) Niemasz języków, ani mów, któreby nie słyszały głosów ich.
4.GDAŃSKA.1881(19:4) Niemasz języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie było.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma języka ani mowy, w których nie słychać ich głosu.
6.PS.BYCZ.1854(19:4) Nie-mają mowy, ani wyrazów; nie usłyszanym głos-ich.
7.GÖTZE.1937(19:4) Bez mowy, bez słów, bezdźwięczny jest głos ich,
8.CYLKOW(19:4) Bez mowy, bez wyrazów, nie słychać głosu ich.
9.KRUSZYŃSKI(19:4) Niemasz mówiącego, ani mowy, gdzieby głos ich nie był słyszany.
10.ASZKENAZY (19:4) Bez głosu i bez słów - nie słychać ich dźwięku.
11.SZERUDA(19:4) Nie jest to mowa, nie ma wyrazów, nie słychać ich głosu,
12.TYSIĄCL.WYD1(18:4) Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano:
13.TYSIĄCL.WYD5(19:4) Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;
14.BRYTYJKA(19:4) Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu...
15.POZNAŃSKA(19:4) Nie jest to mowa, nie są to słowa, których dźwięku by nie usłyszano;
16.WARSZ.PRASKA(19:4) a wszystko bez słów i przemówień, nie można usłyszeć ich głosu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:4) Bez mowy, bez wyrazów, nie słychać ich głosu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(19:4) Nie jest to mowa ani nie są to słowa, Nie dochodzi z ich strony żaden dźwięk,
19.TOR.PRZ.Bez mowy i bez słów, nie słychać ich głosu.