« Psal 2:5 Księga Psalmów 2:6 Psal 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIAle ja postawion jeśm krol od niego na Syjon, gorze świętej jego, przepowiadaję kaźń jego.
2.PS.PUŁAWSKIAle ja postawion jeśm krol od niego na Syjon, gorę świętą jego, przepowiadając przykazanie jego.
3.WUJEK.1923A jam jest postanowion królem od niego nad Syonem, górą świętą jego, opowiadając przykazanie jego.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją.
5.GDAŃSKA.2017Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze.
6.PS.BYCZ.1854I rzeknie: Wszakże-Ja namaściłem Króla-mego na Syonie, górze Swiętości-mojéj.
7.GÖTZE.1937"Sam postawiłem króla mego na Syjonie, górze mojej świętej",
8.CYLKOWJa to namaściłem króla mego na Cyonie, górze mojej świętej.
9.KRUSZYŃSKI"A otom ja postanowił króla mego na Sjonie, świętej górze mojej".
10.ASZKENAZY Ja zaś króla mojego na Syonie naoleję na górze mej świętości.
11.SZERUDATo Ja ustanowiłem króla Mego na Syjonie, Mojej górze świętej. Ogłaszam wyrok Pana:
12.TYSIĄCL.WYD1«Przecie swego króla Ja ustanowiłem na Syjonie, świętej górze mojej».
13.TYSIĄCL.WYD5Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.
14.BRYTYJKAJa ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
15.POZNAŃSKATo ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze!
16.WARSZ.PRASKAJa sam ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To Ja namaściłem Mojego Króla na Cyonie, na Mojej świętej górze.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITJa ustanowiłem własnego króla na Syjonie, Mojej świętej górze!
19.TOR.PRZ.Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze.