« Psal 2:8 Księga Psalmów 2:9 Psal 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIWłodać będziesz nad nimi w mietle żelaznej a jako ssąd zdunowy rozbijesz je.
2.PS.PUŁAWSKIWłodać będziesz nad nimi w mietle żelaznej a jako sąd zdunowy rozbijesz je.
3.WUJEK.1923Będziesz je rządził laską żelazną: a jako naczynie garncarskie pokruszysz je.
4.GDAŃSKA.1881Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich.
5.GDAŃSKA.2017Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz.
6.PS.BYCZ.1854Ty skruszysz-je berłem żelazném; Ty, jak-naczynié garncarza, zgruchocesz-je.
7.GÖTZE.1937"Zdruzgocesz ich berłem żelaznem, a pokruszysz ich jako naczynie garncarskie".
8.CYLKOWRoztrącisz je berłem żelazném, jak naczynie garncarskie, skruszysz je.
9.KRUSZYŃSKIBędziesz rządził nimi laską żelazną, pokruszysz ich jako naczynie garncarskie".
10.ASZKENAZY"Żelaznem zdruzgoczesz je berłem a jako naczynie garncarskie możesz je potrzaskać"
11.SZERUDARozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynie gliniane.
12.TYSIĄCL.WYD1Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza pokruszysz».
13.TYSIĄCL.WYD5Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz.
14.BRYTYJKARozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.
15.POZNAŃSKAZdruzgocesz je żelazną maczugą, roztrzaskasz jak gliniane naczynie".
16.WARSZ.PRASKABędziesz je ujarzmiał berłem z żelaza, pokruszysz je jak gliniane naczynia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Roztrącisz je berłem żelaznym, skruszysz je jak garncarskie naczynia.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz je łamał żelaznym berłem, Pokruszysz jak gliniane dzbany.
19.TOR.PRZ.2023Złamiesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz.