« Psal 20:2 Księga Psalmów 20:3 Psal 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(19:3) Pamięcien bądź wszem obietam twojim a obiata twoja tuczna bądź.
2.PS.PUŁAWSKI(19:3) Na pamięci miej wszytki obiety twoje i obieta twoja cudna bądź.
3.WUJEK.1923(20:4) Niechaj pomni na wszelką ofiarę twoję: a całopalenie twoje niech tłuste będzie.
4.GDAŃSKA.1881(20:4) Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Niech pamięta wszystkie twoje ofiary i niech przyjmie twoje całopalenia. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(20:4) Niech-pamięta wsze ofiary-darowizn-twych; a,-całopalenia-twoje, niech-w-popiół-obróci.
7.GÖTZE.1937(20:4) Niech wspomni wszystkie suche ofiary twoje, a całopalenia twoje niechaj przyjmie. Sela.
8.CYLKOW(20:4) Niech wspomni wszystkie ofiary twoje, a całopalenie twoje niech Mu miłem będzie. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(20:4) Niechaj pamięta o wszystkich ofiarach twoich, a twą ofiarę całopalną niechaj przyjmie za tlustą. - SELAh.
10.ASZKENAZY (20:4) Wspomni wszystkie Twe ofiary dziękczynne a Twe całopalenie oczyści z popiołu.
11.SZERUDA(20:4) Niech pamięta o wszystkich darach twoich, a całopalenia twoje niech przyjmie łaskawie! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(19:4) Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(20:4) Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach i niech Mu będzie miłe twe całopalenie. Sela.
14.BRYTYJKA(20:4) Niechaj wspomni wszystkie dary twojeI niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.
15.POZNAŃSKA(20:4) Niech wspomni na wszystkie twoje ofiary i niech Mu miłe będzie twoje całopalenie.
16.WARSZ.PRASKA(20:4) Niech raczy wejrzeć na wszystkie twe ofiary, niech przyjmie łaskawie wszystkie całopalenia. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(20:4) Niech wspomni wszystkie twoje ofiary, a twoje całopalenie niechaj Mu będzie miłym. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(20:4) Niech weźmie pod uwagę wszystkie twoje dary I przychylnie spojrzy na całopalenia. Sela.